Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/04/2024

Hội thảo Góp ý quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

01/03/2024

    Ngày 1/3/2024, tại Hà Nội, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo “Góp ý quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH)”. Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường Hoàng Văn Thức chủ trì Hội thảo.

    Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Sở TN&MT, Chi cục BVMT, các Công ty Môi trường đô thị, Công ty vận hành nhà máy xử lý CTRSH và các đơn vị có liên quan của 16 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng miền trên phạm vi cả nước; cùng các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực BVMT.

    Triển khai Luật BVMT năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH. Theo đó, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường đã phối hợp với các chuyên gia, cán bộ có kinh nghiệm triển khai tổng hợp, đánh giá tình hình xây dựng và thực hiện định mức kinh tế, kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên phạm vi toàn quốc; Đề xuất nội dung sửa đổi Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Triển khai xây dựng Dự thảo quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật của 30/45 công tác liên quan đến thu gom riêng lẻ từng loại CTRSH sau phân loại, xử lý CTRSH bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh, đốt tiêu hủy công suất dưới 300 tấn/ngày.

Toàn cảnh Hội thảo

    Ngay trong những tháng đầu năm 2024, Cục cũng đã khẩn trương làm việc với Sở TN&MT và các đơn vị liên quan tại 16 tỉnh/thành phố để xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm chứng đối với các quy trình, định mức đã hoàn thiện. Đây là các địa phương đã thực hiện công tác phân loại CTRSH trên địa bàn theo quy định của Luật BVMT năm 2020.

    Tại Hội thảo, đại diện các cơ quan quản lý, Công ty Môi trường đô thị, Công ty vận hành nhà máy xử lý CTRSH, các chuyên gia, nhà khoa học đều cho rằng, Bộ quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong Luật BVMT năm 2024 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và đây là quy trình rất cần thiết; các bước thực hiện và công cụ trong quy trình tương đối đầy đủ… Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng Nguyễn Quang Vinh, Ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm quy trình làm sạch đường phố; sau quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH thì nên có định mức kinh tế kỹ thuật để các địa phương dễ triển khai thực hiện.

    Góp ý về Dự thảo quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) Đặng Hữu Bình cho rằng, Bộ quy trình đã đầy đủ, tuy nhiên, quy trình 13 cần điều chỉnh mục 4.1 nhằm làm rõ nội dung tiếp nhận chất thải; quy trình 18, 19, 20 nên gộp vào 1 công suất…

    Phát biểu tại Hội thảo, Cục trưởng Hoàng Văn Thức nhấn mạnh, sự có mặt đông đảo của các đồng chí đại diện các cơ quan quản lý, Công ty Môi trường đô thị, Công ty vận hành nhà máy xử lý CTRSH và các đơn vị có liên quan của 16 tỉnh/thành phố đại diện cho các vùng miền trên phạm vi cả nước cho thấy sự quan tâm rất lớn của các đồng chí trong công tác BVMT nói chung cũng như quyết tâm đồng hành cùng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong việc triển khai xây dựng quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH nói riêng. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia hoàn thiện quy trình kỹ thuật thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH; tổ chức khảo sát, kiểm chứng và xin ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương trên phạm vi toàn quốc.

    Đồng thời, Cục trưởng Hoàng Văn Thức mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các địa phương để các Dự thảo Quy trình sớm được hoàn thiện, ban hành; đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu quan trọng ngành môi trường đã đề ra trong năm 2024 và các năm tiếp theo đối với công tác BVMT.

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn