Banner trang chủ

Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc

19/08/2023

    Ngày 18/8/2023, tại TP. Hải Phòng, Bộ TN&MT phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân tham dự và chủ trì Hội nghị

    Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, cán bộ của các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT: Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Văn phòng, Vụ Môi trường, Thanh tra, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cùng các đại diện Sở TN&MT 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị

    Hội nghị được diễn ra trong bối cảnh năm 2023 là thời điểm tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương đảng Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; là năm bản lề để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương đảng Khóa XIII, trong đó đã xác định bảo vệ, cải thiện môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển đất nước nhanh và bền vững.

    Tuy nhiên, môi trường nước ta nói chung và khu vực phía Bắc nói riêng hiện vẫn đang chịu áp lực lớn từ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng phát triển kinh tế, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên; vấn đề ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp và có nguy cơ trở nên nghiêm trọng, cùng với các thách thức truyền thống và phi truyền thống khác sẽ còn tác động mạnh đến sự phát triển của nước ta trong những năm tới. Các vấn đề và yêu cầu trên đã đặt ra cho chúng ta những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý nhà nước về BVMT nói chung và công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nói riêng.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là triển khai có hiệu quả, đồng bộ các quy định, chính sách của Luật BVMT năm 2020; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về BVMT, Bộ TN&MT đã phối hợp cùng UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị giao ban cấp vùng về công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn các tỉnh phía Bắc nhằm trao đổi, hướng dẫn các quy định, chính sách của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết thi hành, giúp việc triển khai thực hiện được hiệu quả và thống nhất; đồng thời, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ các hoạt động về kiểm soát ô nhiễm môi trường có tính đặc trưng của khu vực và vấn đề mang tính liên vùng, liên tỉnh”.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại Hội nghị

    Thay mặt lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân cho biết, công tác BVMT luôn được Đảng bộ và chính quyền TP. Hải Phòng quan tâm, đầu tư, đẩy mạnh thực hiện trong các năm qua, thể hiện qua nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT năm sau luôn được phân bổ cao hơn năm trước và chiếm tỷ lệ trên 3% ngân sách của địa phương. Trong những năm qua, công tác BVMT của TP cũng đạt được nhiều kết quả tích cực như: Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý đạt 98%; 100% các dự án có quy mô, công suất lớn, thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đã thực hiện việc lắp đặt hệ thống theo quy định; đã di dời được 14 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn ra khỏi khu đô thị, khu dân cư…

    Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho Sở TN&MT 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trao đổi, chia sẻ và kiến nghị Bộ TN&MT tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật BVMT năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành luật cũng như đề xuất một số nội dung xem xét tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT, nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT: Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Vụ Môi trường, Thanh tra Bộ, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã giải đáp, tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về BVMT như: Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường; giám sát, ứng phó sự cố môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt; quản lý nước thải phát sinh từ các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; thẩm định đánh giá tác động môi trường; thanh tra, kiểm tra về BVMT...

Toàn cảnh Hội nghị

    Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao những ý kiến đóng góp, góp ý của các địa phương đối với nội dung bổ sung, sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Đồng thời, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu; các Sở TN&MT tiếp tục có ý kiến góp ý cụ thể đối với từng điều, điểm, khoản trong nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT trong thời gian tới. Thứ trưởng cũng tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, công tác BVMT sẽ từng bước giải quyết các vấn đề và kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường hiện nay tại Việt Nam nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường theo đúng các mục tiêu đã được đề ra tại Đại hội XIII của Đảng; đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu quan trọng của Đảng và Chính phủ đề ra trong năm 2023 và các năm tiếp theo đối với công tác BVMT.

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn