Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 22/05/2022

Bắc Giang: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021

18/09/2021

     Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản số 3172/TNMT-BVMT ngày 16/9/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch đảm bảo thiết thực, hiệu quả, vừa thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, vừa BVMT.

     Theo đó, cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để giải quyết các vấn đề rác thải phát sinh theo đúng tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 99/KL/TU ngày 18/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU.

     Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 phù hợp với diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn; tạm dừng tổ chức các hoạt động đông người, thay vào đó, sáng tạo, đổi mới cách thức tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Chiến dịch theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Các địa phương hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn (Ảnh: BGP/Nguyễn Miền)

      Khuyến khích treo băng rôn, pano, áp phích được làm từ vật liệu thân thiện với môi trường tại khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh.

    Hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn phải giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa…) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hoá; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

     Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về BVMT theo Luật BVMT năm 2020 bằng những hình thức phù hợp đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để hiểu rõ và thực hiện. Lồng ghép, thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong xây dựng và thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

     Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, sản phẩm truyền thông đa phương tiện về các hoạt động BVMT để người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện; đặc biệt chú trọng tuyên truyền các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của TN&MT nhằm hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021 hiệu quả.

     Giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp BVMT hiệu quả. Qua đó kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những tập thể, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác BVMT.

     Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý chất thải và BVMT, đặc biệt chú trọng công tác vệ sinh, cải thiện chất lượng môi trường khu vực đô thị và nông thôn, nhằm hỗ trợ một cách tích cực và hiệu quả cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

     * Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Gia Linh

Ý kiến của bạn