Banner trang chủ
Ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

15/02/2017

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp BVMT.
Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

08/02/2017

Năm 2016, Tổng cục Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác và đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân hải sản chết hàng loạt, khảo sát, thu thập dữ liệu mẫu vật để phục vụ việc đánh giá thiệt hại và chất lượng môi trường biển sau sự cố môi trường tại 4 tỉnh ven biển miền Trung… Để thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn, nhằm tạo bước...
Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguồn thải lớn

07/02/2017

Trong thời gian qua, công tác thanh tra, kiểm tra luôn được Bộ TN&MT xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Trong lĩnh vực môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm đẩy mạnh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường...
Tập trung các nguồn lực nhằm giải quyết hiệu quả công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông ...

07/02/2017

Đây là chia sẻ của ông Phạm Đình Nghị - tân Chủ tịch Ủy ban BVMT lưu vực (LV) sông Nhuệ - sông Đáy nhiệm kỳ IV (2017 - 2018), Chủ tịch UNBD tỉnh Nam Định tại Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban với Tạp chí Môi trường về một số nhiệm vụ giải pháp, trọng tâm trong công tác BVMT LV sông Nhuệ - sông Đáy thời gian tới.
Huy động sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và bảo vệ m...

06/02/2017

Chương trình phối hợp các giai đoạn 2004 - 2011 và 2012 - 2016 giữa Bộ TN&MT với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQVN) đã huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý và BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Các hoạt động phối hợp được chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đến các địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọn...
Những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường năm 2017

06/02/2017

Năm 2016 vừa qua diễn ra nhiều sự kiện môi trường lớn, tuy nhiên cũng xảy ra các sự cố, vụ việc môi trường trên diện rộng. Sự cố môi trường xảy ra trên vùng biển các tỉnh miền Trung, cùng với hơn 50 vụ việc, sự cố ô nhiễm môi trường tại nhiều địa phương đã nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta về một giai đoạn hết sức khó khăn, thách thức trong công tác BVMT.
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bả...

03/02/2017

​Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT (Nghị quyết số 35/NQ-CP), công tác BVMT của tỉnh Thanh Hóa đã có những chuyển biến tích cực.
Ðiện Biên: Chủ động phối hợp đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ mô...

03/02/2017

Trong những năm qua, công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về BVMT từng bước được nâng cao… Tuy nhiên, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) nguy cơ ô nhiễm môi trường đang là một trong những thách thức đối với địa phương, để hiểu rõ về vấn đề này, Tạp chí Môi trường đã có cuộc trao đổi với Ph...
Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Ch...

19/01/2017

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

13/01/2017

Tỉnh ủy Phú Thọ vừa ban hành Nghị quyết số 23 -NQ/TU về tăng cường công tác BVMT, trong đó nhấn mạnh BVMT là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển; phát triển kinh tế - xã hội gắn kết với việc coi trọng và thực hiện tốt công tác BVMT, đảm bảo phát triển bền vững; thu hút đầu tư phải bảo đảm các yêu cầu về BVMT
Lai Châu tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

12/01/2017

Thời gian qua công tác BVMT trên địa bản tỉnh Lai Châu đã đươc các cấp, ngành, cộng đồng dân cư quan tâm tổ chức thực hiện. Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về môi trường được tăng cường; ý thức, trách nhiệm BVMT trong xã hội được nâng lên; các công trình BVMT trong các dự án đầu tư đã được quan tâm.