Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022
Bà Rịa - Vũng Tàu: Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

13/03/2015

Năm 2014, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức để cùng với các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành tỉnh công nghiệp, phát triển toàn diện. Nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, Tạp chí Môi trường có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu Lê Văn Sâm về kết...
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014: Cần tăng cường khen thưởng thành tích trong công tác bảo ...

13/03/2015

Luật BVMT năm 2014 được Quốc hội khóa 13 thông qua là sự kiện quan trọng nhằm tăng cường hoạt động BVMT theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới. Điểm mới Luật BVMT năm 2014 so với các bộ Luật BVMT trước đây là đã quy định rõ một số nội dung về công tác khen thưởng thành tích trong hoạt động BVMT.
Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cao Bằng

13/03/2015

Bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) là trách nhiệm của Nhà nước và mọi tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, để thực hiện nhiệm vụ bảo tồn ĐDSH có hiệu quả, cần thiết phải tiến hành quy hoạch bảo tồn ĐDSH trên phạm vi cả nước và các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường - Một năm nhìn lại

02/03/2015

Những năm qua, hoạt động thanh tra, kiểm tra luôn được Bộ TN&MT xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quản lý nhà nước song song với việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường. Trong lĩnh vực BVMT, công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm được lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Tổng cục Môi trường quan tâm để triển khai một cách sâu rộng, toàn diện và đạt kết quả ...
Kết quả triển khai Ðề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ - sông Ðáy giai đoạn 2013 - 20...

02/03/2015

Lưu vực (LV) sông Nhuệ - sông Đáy đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng. LV sông Nhuệ - sông Đáy có diện tích 7.665 km2, chiếm 10% diện tích toàn LV sông Hồng, thuộc địa phận của 5 tỉnh, TP: Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình.
Bảo tồn đất ngập nước và sinh cảnh liên kết ở Việt Nam

02/03/2015

Đất ngập nước (ĐNN) có vai trò quan trọng đối với việc duy trì hệ sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội. Việt Nam có diện tích ĐNN chiếm khoảng 30% đất tự nhiên, tương đương 10 triệu ha và là thành viên chính thức của Công ước Ramsar về ĐNN từ năm 1989. Trên thế giới có 42 loại ĐNN khác nhau, Việt Nam có ít nhất 39 loại gồm ĐNN tự nhiên, chuyển đổi và nhân tạo, ĐNN ngọt trong đất liền, hệ sinh ...
Ngày Đất ngập nước thế giới 2015: Hãy bảo vệ đất ngập nước vì tương lai chúng ta

02/03/2015

Đó là Chủ đề của Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2015 với ý nghĩa các vùng đất ngập nước đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội loài người thông qua việc cung cấp nguồn nước, các nguồn lợi đa dạng sinh học (tôm, cá…), tái tạo nguồn nước ngầm, lọc nước và xử lý chất thải, kiểm soát lũ và bảo vệ con người tránh khỏi bão, đồng thời tạo ra môi trường giải trí hoặc chốn tâm linh của nhi...
Nội dung cơ bản của Nghị định số 03/2015/NÐ-CP quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

02/03/2015

Thực tiễn trong những năm qua cho thấy, các vụ việc vi phạm pháp luật về BVMT không chỉ làm ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe và tài sản của cá nhân, tổ chức mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đối với môi trường nói chung.
Tập trung triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2014, đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi p...

01/03/2015

Năm 2014 đi qua với nhiều biến động, thách thức, tác động không nhỏ tới công tác quản lý nhà nước về BVMT. Nền kinh tế đất nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực doanh nghiệp và thu nhập của của người dân bị sụt giảm dẫn đến đầu tư cho BVMT không còn được quan tâm đúng mức. Chi sự nghiệp môi trường chưa bảo đảm được việc tăng đều hàng năm theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Ch...
Ninh Bình tăng cường bảo vệ môi trường lưu vực sông

26/01/2015

Trong thời gian qua, công tác BVMT lưu vực sông (LVS) đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình quan tâm, chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện, tập trung giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tạo bước chuyển trong công tác phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm môi trường LVS.
Hiện trạng và các giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

21/01/2015

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 169 làng nghề, với các loại hình sản xuất như hàng thủ công mỹ nghệ, thêu ren, đồ gỗ mỹ nghệ; khai thác và chế biến vật liệu xây dựng, chế tác đá mỹ nghệ; ươm tơ dệt lụa; chế biến lương thực, thực phẩm, giết mổ; luyện kim, cơ khí... Hầu hết, các làng nghề có quy mô nhỏ, trình độ sản xuất thấp, công nghệ lạc hậu, hoạt động sản xuất xen kẽ trong các kh...
Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ...

20/01/2015

Năm 2013, trên cơ sở tổng kết đánh giá kết quả sau gần 10 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 1/10/2013 phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch)...