Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/04/2024

Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025

22/03/2024

    Ngày 12/3/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 227/QĐ-TTg điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025.

    Quyết định nêu rõ, việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Công an không làm thay đổi mục tiêu, định hướng không gian, tầm nhìn, chỉ tiêu sử dụng đất, các dự án đã được xác định trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    Cụ thể, đối với TP. Hà Nội, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 như sau: Đất nông nghiệp 185.586 ha, trong đó đất trồng lúa 93.177 ha; đất phi nông nghiệp 148.716 ha, trong đó đất an ninh 1.226 ha. Tại TP. Hồ Chí Minh, đất nông nghiệp 101.427 ha, trong đó đất trồng lúa 9.472 ha, đất rừng phòng hộ 34.087 ha; đất phi nông nghiệp 107.175 ha, trong đó đất an ninh 577 ha; đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 25.756 ha; đất đô thị 59.952 ha.

    Tại một số tỉnh phía Bắc, chỉ tiêu sử dụng đất điều chỉnh đến năm 2025 lần lượt như sau, Điện Biên: đất nông nghiệp 893.853 ha; đất phi nông nghiệp 31.662 ha, đất an ninh 458 ha; Lai Châu: đất nông nghiệp 668.918 ha; đất phi nông nghiệp 44.166 ha, đất an ninh 124 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 12.478 ha; Sơn La: đất nông nghiệp 1.148.854 ha, trong đó đất rừng sản xuất là 280.674 ha; đất phi nông nghiệp 71.787 ha, trong đó đất an ninh 655 ha; Cao Bằng: đất nông nghiệp 619.535 ha; đất phi nông nghiệp 34.586 ha, trong đó đất khu công nghiệp 81ha, đất an ninh 156 ha, đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia 15.814 ha...

    Căn cứ các chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ tại Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch sử dụng đất an ninh 5 năm 2021 - 2025. UBND cấp tỉnh khẩn trương hoàn thành lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 cấp tỉnh đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ và đồng bộ, thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

    Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT theo dõi, cập nhật biến động, đánh giá kết quả thực hiện, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tổng hợp báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh linh hoạt chỉ tiêu giữa các địa phương chưa sử dụng, sử dụng chưa hiệu quả cho các địa phương có cơ hội thu hút đầu tư, khai thác sử dụng tài nguyên đất hiệu quả để phát triển kinh tế - xã hội gắn với BVMT và phát triển bền vững; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổng hợp, tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, điều chỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn