Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 31/05/2023
Nghiên cứu đánh giá phát thải tại làng nghề tái chế nhựa Triều Khúc và đề xuất giải pháp

26/10/2020

Tạ Thị Yến, Bế Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Đỗ Tiến Anh
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu TiO2 dạng ống biến tính xử lý HCHO trong không khí

22/10/2020

Võ Thị Thanh Thùy, Nguyễn Hoàng Mỹ Linh, Nguyễn Nhật Huy
Tri thức địa phương về di sản địa chất - một số nghiên cứu bước đầu ở khu vực Công viên Địa chất Lý ...

06/08/2020

Đỗ Thị Yến Ngọc, Trần Tân Văn, Đoàn Thị Ngọc Huyền, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Thị Thủy
Tri thức địa phương về di sản địa chất và vai trò của chúng đối với mô hình phát triển bền vững

05/08/2020

Tri thức địa phương (TTĐP) là những hiểu biết, kiến thức truyền thống, kinh nghiệm dân gian về môi trường, cả tự nhiên và xã hội, của riêng một nền văn hóa, hoặc một cộng đồng, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới hình thức truyền khẩu, hoặc các nghi lễ văn hóa, là nền tảng để duy trì các hoạt động thiết yếu của cộng đồng đó. Trong nghiên cứu này, sẽ trình bày khái quát về cách tiếp cận...