Banner trang chủ

Phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo

01/08/2022

    Ngày 19/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Các thành viên trong Câu lạc bộ truyền thông BVMT Côn Đảo thu gom rác thải

    Theo đó, Tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo sẽ diễn ra từ đầu tháng 8/2022 với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân và du khách trong việc thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo; nâng cao nhận thức về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn huyện Côn Đảo; thí điểm mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong tái chế rác thải nhựa; tìm kiếm giải pháp thay thế túi, bao bì nhựa bằng các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường.

    Kế hoạch gồm 4 nội dung chính: (1) Tổ chức tuyên truyền vận động hành khách không mang rác thải nhựa khi đến Côn Đảo thông qua hình thức truyền thông trên các phương tiện vận tải hành khách ra Côn Đảo bằng đường thủy và đường hàng không; (2) phát động Tuần lễ không mang rác thải nhựa ra các hòn đảo nhỏ; tổ chức tọa đàm về giải pháp quản lý giảm thiểu rác thải nhựa; thí điểm xây dựng các tổ cộng đồng tự quản thực hiện phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo; (3) triển khai Chương trình “Đổi rác lấy quà”, phân loại rác thải tại nguồn được tích điểm đổi quà qua ứng dụng Mobile App trên điện thoại thông minh; (4) tọa đàm về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa; kết hợp triển lãm giới thiệu các giải pháp ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa khó phân hủy bảo đảm thân thiện môi trường.

    UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Côn Đảo xây dựng kế hoạch thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn; phát động Tuần Lễ không mang rác thải ra các hòn đảo nhỏ; tổ chức tọa đàm về giải pháp quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa; thí điểm xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh trong phong trào thu gom, phân loại, xử lý, tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. Bên cạnh đó, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đảm về ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý, giảm thiểu rác thải nhựa; kết hợp, triển lãm giới thiệu các giải pháp ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao gói, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, đồ nhựa khó phân hủy, thân thiện với môi trường.

    UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở Giao thông vận tải yêu cầu đơn vị quản lý Cảng Cầu Đá Vũng Tàu, Cảng Hàng không Côn Sơn, Tàu Cao tốc Côn Đảo Express Vũng Tàu - Côn Đảo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hành khách đi trên các phương tiện vận tải trên không mang rác thải nhựa đến Côn Đảo.

    Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý công trình công cộng huyện Côn Đảo nghiên cứu, đề xuất biện pháp thu gom, vận chuyển và phối hợp với các đơn vị có chức năng xử lý hợp vệ sinh chất thải nhựa đã được phân loại song song với việc thu gom chất thải sinh hoạt từ các địa điểm thực hiện thí điểm, sau đó nhân rộng đại trà trên toàn địa bàn huyện; tích cực tham gia thực hiện Dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” trên địa bàn huyện do Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF Việt Nam) tài trợ; triển khai Chương trình ứng dụng Mobile App phân loại rác thải tại nguồn và thu gom tái chế được tích điểm, “Đổi rác lấy quà”…

Nguyệt Minh

Ý kiến của bạn