Banner trang chủ

Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý môi trường Lai Châu

15/09/2015

     Lai Châu vừa đánh giá, nghiệm thu Dự án “Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý môi trường, lũ lụt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm”. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên nước - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện, gồm 3 nội dung: Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa hình - môi trường - khí hậu - thủy văn và xây dựng phần mềm quản lý chia sẻ tài liệu; Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét; Tư vấn thiết kế hệ thống cảnh báo lũ quét; Chuyển giao kết quả nghiên cứu, hướng dẫn sử dụng bản đồ và hệ thống cảnh báo lũ quét.   Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh đánh giá, nghiệm thu Dự án        Sau hơn 2 năm thực hiện, Dự án đã lập được phần mềm cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Lập được bản đồ phân vùng nguy cơ xuất hiện lũ quét với tỷ lệ 1:50.000 trên địa bàn toàn tỉnh và tỷ lệ 1:5.000 cho một số lưu vực sông có nguy cơ xảy ra lũ quét cao trên địa bàn tỉnh; Thống kê các khu vực (đến cấp xã) có nguy cơ xảy ra lũ quét cao với diện tích bị ảnh hưởng trên bản đồ và lập thành bảng thống kê cho các huyện trong tỉnh…   Trần Tân
Ý kiến của bạn