Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 13/07/2024
Dấu ấn hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường

15/09/2015

Ngày 22/12/1992 là dấu mốc quan trọng trong lịch sử bang giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Cùng với việc nâng tầm quan hệ thành đối tác chiến lược vào tháng 10/2009, quan hệ hợp tác, tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa...
Đề xuất một số quy định về sức khỏe môi trường trong Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường 2...

15/09/2015

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WTO), sức khỏe môi trường (SKMT) đề cập đến tất cả các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học tác động đến con người cũng như hành vi của con người, bao gồm việc đánh giá và kiểm soát các yếu tố môi trường có tiềm năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe.