Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/06/2022

Tập huấn chuyên sâu về Luật Tiếp cận thông tin và quy định về tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

09/11/2021

    Trong khuôn khổ Chương trình “Hỗ trợ triển khai Luật Tiếp cận thông tin (TCTT), Luật BVMT năm 2020 và huy động cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn nước tại tỉnh Sơn La”, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) - Điều phối viên của Liên minh Nước sạch đã phối hợp với UBND TP. Sơn La tổ chức Chương trình tập huấn “Tập huấn chuyên sâu về Luật TTCT và quy định về tiếp cận thông tin trong lĩnh vực BVMT theo Luật BVMT năm 2020” thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Ông Trần Công Chính, Phó Chủ tịch UBND TP. Sơn La phát biểu tại Chương trình

    Với mục tiêu tăng cường năng lực triển khai thực thi Luật TCTT và tiếp cận thông tin trong lĩnh vực BVMT theo quy định của Luật BVMT 2020 cho lãnh đạo, cán bộ các phòng, ban liên quan và các xã/phường trên địa bàn TP. Sơn La, Chương trình tập huấn được trình bày và dẫn dắt bởi Bà Ngô Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho Phụ nữ (CEPEW Vietnam) và bà Lê Thị Minh Ánh, Vụ Chính sách, Pháp Chế và Thanh tra, Bộ TN&MT cho hơn 50 cán bộ công chức/viên chức của các phòng ban, phường/xã thuộc TP. Sơn La. Đặc biệt, Chương trình có sự chủ trì của ông Trần Công Chính - Phó Chủ tịch UBND TP Sơn La, điều này thể hiện sự cam kết và quyết tâm của Thành phố trong thực thi hiệu quả Luật TCTT.

    Tại Chương trình tập huấn, các học viên đã được phổ biến, nghiên cứu Luật TCTT năm 2016; Luật BVMTnăm 2020 và TCTT, công khai thông tin trong lĩnh vực BVMT; phụ lục “nội dung công việc mỗi cơ quan nhà nước cần làm để thực hiện công khai và cung cấp thông tin theo yêu cầu”. Qua đó, giúp học viên nắm chắc kiến thức về Luật TCTT để tham mưu cho cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động cung cấp thông tin theo quy định, đảm bảo quyền TCTT của người dân.

Toàn cảnh Chương trình tập huấn

    Phát biểu tại Chương trình, ông Chính nhấn mạnh, sau khi kết thúc Chương trình tập huấn, các phòng ban và UBND các xã cần triển khai tốt nhiệm vụ của mình theo tinh thần của Luật TCTT, đặc biệt là tham mưu cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động cung cấp thông tin theo quy định của Luật TCTT và thông tin môi trường theo quy định của Luật BVMT năm 2020. Đồng thời đề xuất Trung tâm CECR, các chuyên gia tiếp tục hỗ trợ TP. Sơn La thực hiện nội dung công việc theo quy định của Luật TCTT và Luật BVMT năm 2020.

    Bà Đinh Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm CECR cam kết, sẽ tiếp tục phối hợp với các chuyên gia hỗ trợ trực tiếp cho các đơn vị xây dựng Quy chế nội bộ của cơ quan để thực hiện việc cung cấp thông tin, danh mục các thông tin phải được công khai và danh mục thông tin cung cấp theo yêu cầu. “Dù Luật TCTT đã được ban hành và có hiệu lực hơn 3 năm nay, tuy nhiên, ở rất nhiều địa phương, việc triển khai còn gặp nhiều hạn chế, trong khi đó, Luật BVMT năm 2020 sẽ có hiệu lực từ  ngày1/1/2022. Với sự cam kết mạnh mẽ của TP. Sơn La, tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội để đẩy mạnh hơn nữa công tác BVMT của Thành phố cũng như triển khai hiệu quả Luật TCTT và Luật BVMT, từng bước đưa quy định pháp luật vào cuộc sống, phổ biến rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp, đóng góp thiết thực cho các chính sách phát triển bền vững của địa phương trong tương lai” - Bà Đinh Thu Hằng nhấn mạnh.

Gia Linh

 

Ý kiến của bạn