Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Đối thoại với các bên liên quan về thiết kế hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính cấp cơ sở của Việt Nam

16/12/2021

    Nhằm tiếp thu những kinh nghiệm và bài học của quốc tế về hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính (KNK) đồng thời nắm bắt yêu cầu và đặc điểm kỹ thuật trong thiết kế hệ thống báo cáo trực tuyến, trong khuôn khổ Tuần lễ Môi trường Việt Nam, chiều ngày 15/12/2021, Bộ TN&MT phối hợp với JICA Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Đối thoại với các bên liên quan về thiết kế hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở của Việt Nam”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến

    Ngày 17/11/2020,  tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật BVMT năm 2020, gồm 16 chương, 171 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường thông qua thể chế hóa chính sách phát triển dựa trên quy luật tự nhiên, không hy sinh môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế; BVMT không chỉ là phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải; các hoạt động sản xuất, phát triển phải hài hòa với tự nhiên, khuyến khích bảo vệ và phát triển tự nhiên. Ngay sau đó, dự thảo Nghị định về giảm phát thải KNK và bảo vệ tầng ôzôn đang được hoàn thiện với quy định về việc thiết lập hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở của Việt Nam. Hệ thống này không những tạo điều kiện để các cơ sở đo lượng phát thải KNK mà còn hỗ trợ việc lập kế hoạch dựa trên bằng chứng và thực hiện các biện pháp định mức phát thải. Theo chỉ đạo của Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia, hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở đang được xây dựng theo hướng số hóa. 

    Phát biểu tại Hội thảo, Phó trưởng đại diện, JICA Việt Nam Naomichi Murooka nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, tại Việt Nam, việc đối thoại với các bên liên quan về thiết kế hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở là hết sức cần thiết. Đây là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ liệu về phát thải KNK cấp cơ sở; xác định hạn ngạch phát thải KNK, phát triển thị trường các bon với sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế.

    Tại Hội thảo, các đại biểu được chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về: Hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở tại Việt Nam: Yêu cầu về chính sách và triển vọng; Giới thiệu về Dự án SPI-NDC và hỗ trợ trong việc thiết kế hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở; hệ thống kiểm kê và báo cáo phát thải KNK bắt buộc của Nhật Bản; Khung đo đạc, báo cáo và thẩm định của Singapore theo Luật định giá các bon; Giới thiệu về PaSTI và bài học kinh nghiệm trong hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam; Bài học kinh nghiệm về hệ thống báo cáo tiêu thụ năng lượng và hoạt động hỗ trợ thiết kế hệ thống báo cáo phát thải KNK cấp cơ sở…

Đỗ Hương

Ý kiến của bạn