Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/08/2022

Đà Nẵng: Tăng cường quản lý, giám sát chất thải

19/07/2021

     Từ ngày 19 - 21/7/2021, các tổ liên ngành kiểm tra công tác quản lý chất thải tại 22 cơ sở y tế quy mô lớn cấp Thành phố quản lý và sẽ xử lý nghiêm những cơ sở không chấp hành hoặc chấp hành không đúng quy định; Đồng thời nhắc nhở, hỗ trợ kỹ thuật để bảo đảm việc thu gom và phân loại chất thải đúng quy định, tránh lây lan dịch bệnh.

     Ngày 19/7/2021, Sở TN&MT Đà Nẵng đã có báo cáo gửi UBND Thành phố về việc kiểm tra thông tin phản ánh công tác thu gom, xử lý rác thải y tế và công tác phân loại, lưu giữ chất thải tại các cơ sở y tế. Theo đó, qua kiểm tra thực tế việc phân loại chất thải (chất thải lây nhiễm, chất thải nguy hại không lây nhiễm và chất thải rắn thông thường đặc thù) cho thấy, việc tập kết chất thải rắn y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh và các khu cách ly, vùng cách ly, điểm cách ly cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, trong thời gian qua, khối lượng rác y tế tại các cơ sở này phát sinh cao, nhất là tại các bệnh viện lớn, trong khi cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thu gom, phân loại chưa đáp ứng kịp thời nên dẫn đến tình trạng có lẫn lộn chất thải y tế không lây nhiễm và chất thải y tế thông thường.

Ảnh minh họa

     Về công tác xử lý chất thải rắn y tế lây nhiễm, toàn bộ chất thải y tế nguy hại, chất thải lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế trong thời gian qua do các cơ sở y tế trực tiếp chuyển giao cho đơn vị có giấy phép phù hợp ngoài phạm vi TP. Đà Nẵng vận chuyển và xử lý theo quy định, chủ yếu là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh (trung bình mỗi ngày Công ty xử lý khoảng 2,9 tấn chất thải y tế nguy hại, chất thải lây nhiễm).

    Sở TN&MT đã có các văn bản hướng dẫn và đề nghị Sở Y tế, UBND các quận, huyện, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố, Công an Thành phố tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát công tác phân định, phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu chứa chất thải tại các cơ sở, khu vực trước khi chuyển giao chất thải.

     Trước tình hình cấp bách trong phòng, chống Covid-19, Sở TN&MT đã thống nhất cho phép Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng vận hành ngay lò đốt chất thải nguy hại ST-200 từ 0 giờ ngày 17/7/2021 để bảo đảm việc xử lý chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn lây nhiễm. 

     Từ ngày 19 - 21/7, các tổ kiểm tra liên ngành gồm: Đại diện của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế, Phòng Cảnh sát môi trường, Thanh tra Sở TN&MT, Chi cục BVMT tổ chức kiểm tra công tác quản lý chất thải tại 22 cơ sở y tế quy mô lớn cấp thành phố quản lý.

     Sở TN&MT yêu cầu Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng chỉ đạo đơn vị thu gom chất thải rắn thông thường đặc thù tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế, khu vực cách ly y tế phải kiểm tra trước khi nhận chất thải. Trường hợp phát hiện có lẫn chất thải nguy hại y tế, chất thải lây nhiễm thì từ chối, không thu gom và thông tin đến cơ quan có thẩm quyền để lập biên bản xử lý vi phạm; bố trí thêm 1 thiết bị lưu chứa chất thải lây nhiễm phù hợp trên mỗi phương tiện vận chuyển để xử lý kịp thời trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn thông thường; Chỉ đạo Xí nghiệp quản lý bãi và xử lý chất thải (đơn vị vận hành bãi rác Khánh Sơn) giám sát vùng đang đổ chất thải...

Đỗ Hương

 

Ý kiến của bạn