Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 21/09/2023

Chất lượng môi trường không khí miền Bắc trong tuần 2 tháng 8/2021

16/08/2021

   Thông qua kết quả quan trắc tuần 32 (từ ngày 6 - 12/8/2021) cho thấy, chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc khu vực miền Bắc cơ bản ở mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, trong một số ngày đã xuất hiện khu vực có chất lượng không khí ở mức kém.

    Giá trị thông số bụi PM2.5 tại hầu hết các Trạm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h). Riêng 2 Trạm tại Hà Nội là Phúc Tân và Chi cục BVMT Hà Nội có giá trị thông số bụi PM2.5 vượt nhẹ so với giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT (TB 24h) trong ngày 9/8.

    Trong tuần, giá trị các thông số khác như NO2, O3, CO và SO2 vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.

    Theo kết quả tính toán Chỉ số chất lượng môi trường không khí AQI ngày trong tuần tại các Trạm khu vực miền Bắc, phần lớn giá trị AQI ngày tại các Trạm duy trì ở mức tốt, giá trị AQI <50, tuy nhiên một số ngày trong tuần tại 5 Trạm của Hà Nội và Bắc Ninh ghi nhận chất lượng môi trường không khí ở mức trung bình, cụ thể: Trạm Phúc Tân, Trạm Chi cục BVMT Hà Nội trong 2 ngày (6/8, 8/8), Trạm Minh Khai - Hà Nội trong 3 ngày (ngày 6/8, 8/8, 9/8), Trạm Nguyễn Văn Cừ - Hà Nội (ngày 9/8), Trạm Liên Cơ - Bắc Ninh trong 4 ngày liên tiếp (từ ngày 6 - 9/8), giá trị AQI trong khoảng 52 - 98.

    Ngoài ra, ngày 9/8, tại khu vực Hà Nội đã ghi nhận chỉ số chất lượng môi trường không khí AQI ngày ở mức kém tại 2 Trạm: Phúc Tân (104) và Chi cục BVMT Hà Nội (111).

Trần Tân

Ý kiến của bạn