Banner trang chủ

Tọa đàm thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường

10/06/2016

     Ngày 10/6/2016, tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu và Môi trường cộng đồng (CECR) tổ chức Tọa đàm về công tác thực thi chính sách pháp luật trong lĩnh vực BVMT. Thứ trưởng, cố vấn pháp lý Cục BVMT Mỹ (USPEA) Avi Garbow đã đến dự và phát biểu tại Tọa đàm.

     Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, thực thi pháp luật về BVMT của Mỹ, Thứ trưởng, cố vấn pháp lý Cục BVMT Mỹ Avi Garbow cho biết, hệ thống luật pháp về BVMT của Mỹ được xây dựng trên cơ sở 3 nguyên tắc chủ chốt, đó là: đảm bảo tính khoa học công nghệ; tính minh bạch và thượng tôn pháp luật. Luật BVMT của Mỹ được đánh giá là một trong những bộ luật thành công nhất về BVMT trên thế giới, bao gồm những quy định chi tiết, cụ thể, đầy đủ, dễ hiểu, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng của các cấp, ngành, tổ chức xã hội và cộng đồng, các hình thức xử phạt và giải pháp công nghệ xử lý môi trường. Ngoài ra, Luật BVMT của Mỹ còn bao trùm tổng thể nhiều quy tắc, điều khoản chung về công khai thông tin minh bạch; trao quyền cho cộng đồng, tổ chức xã hội tham gia xây dựng quy định và giám sát thực thi pháp luật về BVMT của doanh nghiệp, cơ quan quản lý tại địa phương…

 

 

     Tại Tọa đàm, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận về những bất cập trong việc thực thi các chính sách pháp luật trong lĩnh vực BVMT, khó khăn, vướng mắc khi triển khai các quy định ở Việt Nam thời gian qua. Đồng thời, tham vấn kinh nghiệm của Mỹ trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về BVMT và đề xuất những giải pháp để thúc đẩy hiệu quả thực thi pháp luật BVMT tại Việt Nam, bao gồm: Hoàn thiện hành lang pháp lý về BVMT đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, minh bạch và thượng tôn pháp luật, trong đó bao hàm các nội dung như giải quyết tranh chấp môi trường, tăng chế tài xử phạt để tạo sức răn đe, có quy định về xử lý hình sự đối với tổ chức gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…; Đồng thời, đẩy mạnh công cụ thực thi pháp luật về BVMT; Tăng cường năng lực của cơ quan quản lý môi trường tại địa phương; Thúc đẩy vai trò giám sát thực thi chính sách pháp luật BVMT của cộng đồng và nâng cao nhận thức về BVMT cho cộng đồng.

 

Giáng Hương

 

Ý kiến của bạn