Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Tỉnh Lào Cai tổ chức Giải thưởng Môi trường lần thứ 2 - năm 2022

18/05/2022

    Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về BVMT và thực hiện chính sách của nhà nước về BVMT; ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 của Luật BVMT năm 2020, ngày 10/5/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về việc tổ chức Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai lần thứ 2 - năm 2022.

Giải thưởng Môi trường lần thứ Nhất - năm 2020 được trao cho 15 tập thể, cá nhân

    Theo đó, Giải thưởng Môi trường tỉnh Lào Cai tập trung 5 lĩnh vực chính: Quản lý và BVMT (Quản lý, xử lý chất thải; Giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên; Bảo tồn đa dạng sinh học; Quản lý nhà nước về BVMT); Giáo dục, đào tạo, truyền thông về BVMT; Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT; Áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào BVMT; Triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

    Đối tượng xét tặng hướng đến các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVMT trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020 - 2022.

    Nét mới của Giải thưởng được xem xét trên cơ sở các kết quả cụ thể về thành tích BVMT của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng gửi hồ sơ tham gia và số lượng Giải thưởng cụ thể cho từng loại do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

    Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết tháng 6/2022 (qua địa chỉ Bộ phận tiếp nhận của Sở TN&MT thuộc Trung tâm dịch vụ hành chính công) và tổng kết trao giải vào Quý IV năm 2022.

    UBND tỉnh giao Sở TN&MT là cơ quan Thường trực Giải thưởng cùng phối hợp các ban, ngành của tỉnh tổ chức thực hiện. Sở TN&MT có trách nhiệm: Tham mưu thành lập Ban tổ chức Giải thưởng; Thành lập Hội đồng xét tặng và tổ thư ký giúp việc Hội động xét tặng Giải thưởng; Tổ chức xét tặng Giải thưởng theo Quy chế; Nắm bắt, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện. Cùng với đó, hướng dẫn lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng; Chủ trì phối hợp phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động phổ biến quảng bá về Giải thưởng; Chủ trì tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức phiên họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng và thực hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của Hội đồng; Lập hồ sơ gửi Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định kết quả xét tặng Giải thưởng; Chủ trì tổ chức Lễ công bố và trao Giải thưởng.

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn