Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 04/06/2023

Tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

02/02/2023

 

    Sở TN&MT tỉnh Hà Giang vừa có Báo cáo số 3850/BC-STNMT về tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

    Báo cáo nêu rõ, năm 2022, Sở TN&MT tỉnh đã chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh như: Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông nội tỉnh cấp 3,4,5; Chuẩn hóa,tích hợp dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; Xây dựng hệ thống mạng quan trắc, giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 1: Điều tra, đánh giá khảo sát xác định vị trí xây dựng trạm quan tắc, giám sát khai thác sử dụng tài nguyên nước; Điều tra, đánh giá, lập và ban hành danh mục nguồn nước nội tỉnh; Điều tra, khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

    Trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Hà Giang ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 21/3/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 22/3, Ngày Khí tượng thế giới 23/3, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022. Với hình thức tuyên truyền treo băng zôn, khẩu hiệu, lao động dọn dẹp vệ sinh tại các cơ quan, trường học, trên các tuyến đường chính, trung tâm, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

    Năm 2022, Sở TN&MT Hà Giang cũng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên nước: Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước và pháp luật khác có liên quan đối với 6 đơn vị tại 6 dự án thủy điện: Bản Rịa, Hạ Thành (302), Suối Sửu 1, Nậm Li 1, Tả Quan 1, Nà Chì. Đồng thời, phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy định của giấy phép tài nguyên nước đối với 4 dự án thủy điện: Nho Quế 2, Nho Quế 3, Thái An, Sông Nhiệm 4 theo Quyết định số 164/QĐ-TNN ngày 11/8/2022 của Cục Quản lý tài nguyên nước. Qua công tác kiểm tra, có 3 dự án bị xử phạt vi phạm hành chính, hình thức phạt tiền 1.033.000.000 đồng.

    Ngoài ra, trong năm 2022, Sở TN&MT đã tiếp nhận, thẩm định, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 1 hồ sơ phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy điện Sông Nhiệm 3 của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 (tại Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh). Cùng với đó, thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương chi tiết nhiệm vụ chuyên môn cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông nội tỉnh cấp 3,4,5, Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-STNMT ngày 27/7/2022; Kế hoạch số 2097/KH-STNMT ngày 28/7/2022 kiểm tra, nghiệm thu cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ nguồn nước sông nội tỉnh cấp 3,4,5  và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Trần Tân

Ý kiến của bạn