Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 18/04/2024

Thanh Hóa: Tiếp tục thực hiện nghiêm việc lắp trạm cân, camera tại các mỏ khai thác khoáng sản

13/11/2023

    Ngày 10/11/2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 17074/UBND-CN gửi Sở TN&MT đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm việc lắp trạm cân, camera tại các mỏ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, đối với các mỏ đã lắp trạm cân, camera, UBND tỉnh yêu cầu các chủ mỏ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản; trong đó yêu cầu thực hiện đầy đủ việc lập hồ sơ chứng từ, sổ sách theo quy định. Đối với các mỏ chưa đủ điều kiện hoặc không phải lắp đặt trạm cân, camera theo quy định: Yêu cầu các chủ mỏ thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản; trong đó, đối với các mỏ mới được cấp phép chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, chưa đi vào hoạt động, yêu cầu các đơn vị tiến hành lắp đặt trạm cân và camera tại khu vực mỏ của đơn vị mình ngay khi hoàn thiện thủ tục thuê đất để tổ chức hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định.

    Với các mỏ chưa lắp đặt trạm cân, camera do thuộc phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh Thành Hoàng Nghiêu - Căn cứ Nguyễn Chích (đã được UBND tỉnh đồng ý chưa yêu cầu lắp đặt trạm cân tại Công văn số 10701/UBND-CN ngày 25/7/2022), yêu cầu các chủ mỏ trong quá trình xuất, bán hàng lên phương tiện vận chuyển ra khỏi mỏ phải cung cấp phiếu xuất hàng ghi rõ địa chỉ mỏ (nơi bán hàng), khối lượng hàng (quy đổi ra tấn) cho chủ phương tiện làm cơ sở để cơ quan chức năng truy xuất nguồn gốc hàng hóa theo quy định.

    Đối với các mỏ chưa lắp đặt trạm cân, camera, UBND tỉnh giao Sở TN&MT trực tiếp làm việc với các chủ mỏ để yêu cầu các đơn vị thực hiện việc lắp đặt trạm cân, camera theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với các mỏ cố tình không lắp trạm cân và camera theo quy định.

Hương Mai

Ý kiến của bạn