Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 02/02/2023

Công bố kết quả nghiên cứu lượng giá dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn Cà Mau và Vườn Quốc gia Pù Mát

18/11/2022

    Ngày17/11/2022, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Nghiên cứu lượng giá dịch vụ hệ sinh thái  (HST) của rừng ngập mặn (RNM) Cà Mau và Vườn Quốc gia (VQG)  Pù Mát, tỉnh Nghệ An và giới thiệu nghiên cứu cơ chế tài chính tư nhân cho bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) và hệ sinh thái (HST). Tham dự Lễ Công bố có PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường; ông Dominic Scriven OBE, Chủ tịch Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam và các đại biểu đến từ các Bộ, ngành, Viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ...

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Lễ Công bố

    Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có tính ĐDSH cao với nhiều loài động, thực vật phong phú. ĐDSH khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là nguồn vốn tự nhiên quan trọng đối với phát triển bền vững đất nước, đặc biệt là nền tảng để phát triển các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và du lịch. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tài nguyên ĐDSH của Việt Nam đang bị suy giảm do mất môi trường sống tự nhiên do chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nông nghiệp, lâm nghiệp và cơ sở hạ tầng, đồng thời suy thoái môi trường sống do khai thác quá mức, các loài ngoại lai xâm hại, hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường. Để bảo tồn ĐDSH, thời gian qua, Chính phủ  Việt Nam đã ban hành khung pháp lý tương đối đầy đủ liên quan đến bảo tồn ĐDSH như: Luật Đ ĐDSH, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản, Chiến lược quốc gia về ĐDSHđến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

    Phát biểu khai mạc tại Lễ Công bố, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của vốn tự nhiên và ĐDSH, Viện đã phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam thực hiện Nghiên cứu "Lượng giá dịch vụ HST của RNM tại tỉnh Cà Mau và VQG Pù Mát, tỉnh Nghệ An'' trong thời gian 2020-2022. Các kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ vai trò quan trọng của HST đối với phúc lợi của con người thông qua việc đóng góp các giá trị sử dụng trực tiếp (cung cấp thức ăn, gỗ, củi, du lịch...), giá trị sử dụng gián tiếp (dịch vụ điều tiết, lưu trữ và hấp thụ cácbon, vẻ đẹp cảnh quan) và giá trị bảo tồn. Việc ban hành các chính sách là cần thiết nhằm bảo tồn và phục hồi các giá trị mang lại từ HST. Lượng giá và hạch toán vốn tự nhiên, dịch vụ HST cũng như tín chỉ ĐDSH được xem là công cụ hữu ích nhằm cung cấp thông tin phục vụ quá trình lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất.

    Chia sẻ tại Lễ Công bố, ông Dominic Scriven OBE, Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam cho biết, bảo tồn ĐDSH cần sự nỗ lực của tất cả các bên liên quan, bao gồm các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và cộng đồng. Công ty Dragon Capital Việt Nam mong muốn đồng hành, hợp tác cùng với Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường triển khai nghiên cứu, đánh giá các hoạt động bảo tồn ĐDSH tại Việt Nam góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị ĐDSH.

Ông Dominic Scriven OBE, Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam chia sẻ thông tin tại Lễ Công bố

    Báo cáo tại Lễ Công bố, đại diện cho nhóm nghiên cứu đã trình bày các tham luận về kết quả nghiên cứu lượng giá HST tại VQG Pù Mát và tầm quan trọng của RNM - kết quả nghiên cứu lượng giá RNM tại tỉnh Cà Mau. Theo các kết quả nghiên cứu, VQG Pù Mát cung cấp rất nhiều loại hàng hoá và dịch vụ có giá trị.Tổng giá trị kinh tế của một số loại dịch vụ HST ước đạt: 12.813,36 tỷ đồng. Giá trị cung cấp về gỗ, măng rừng và du lịch của Vườn là 90,67 tỷ đồng (trung bình 0,5 triệu đồng/ha, đạt 0,71% tổng giá trị). Giá trị nhóm dịch vụ điều tiết của Vườn là 12.722,7 tỷ đồng (trung bình 69,85 triệu đồng/ha, tỷ lệ đạt 99.29% tổng giá trị), riêng giá trị lưu trữ các bon là 11.059,7 tỷ đồng (trung bình 60.72 triệu đồng/ha), giá trị điều tiết nước cho sản xuất thủy điện là 1.663 tỷ đồng, chiếm 12,98% tổng giá trị kinh tế.

    Kết quả lượng giá giá trị kinh tế của RNM Cà Mau cho thấy, RNM Cà Mau cung cấp nhiều loại hàng hóa và dịch vụ có giá trị, trong đó 6 loại dịch vụ quan trọng nhất, bao gồm: Gỗ củi, nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ nuôi tròng thủy sản, phòng hộ ven biển, lưu trữ và hấp thụ các bon, vẻ đẹp cảnh quan. Tổng giá trị sử dụng do RNM cung cấp: 1.743,7 tỷ đồng/năm, trong đó giá trị sử dụng trực tiếp: 1.087 tỷ đồng/năm (chiếm 62,4%), giá trị sử dụng giá tiếp: 656.1 tỷ đồng/năm (chiếm 37,6%).

    Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia đã giới thiệu về “Cơ chế tài chính tư nhân cho bảo tồn ĐDSH và HST”, qua đó rà soát các nguồn tài nguyên chính có thể huy động cho bảo tồn ĐDSH và tiềm năng áp dụng cơ chế tín chỉ ĐDSH tại Việt Nam. Đồng thời, các chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến nghị, Việt Nam cần triển khai sớm các chính sách tạo ra nguồn lực cho bảo tồn ĐDSH, đặc biệt là triển khai áp dụng cơ chế tín chỉ ĐDSH như: thiết lập cơ chế thanh toán hiệu suất ĐDSH cấp dự án; xây dựng chương trình tín dụng ĐDSH; kết hợp ĐDSH với các khoản thanh toán các bon…

Châu Loan

Ý kiến của bạn