Banner trang chủ

Thành lập Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai

25/02/2020

     Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai.

     Theo đó, tổng diện tích Khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai là 2.071,5 ha, bao gồm phân vùng Ô Lâu (1.270,2 ha), phân vùng Cồn Tè - Rú Chá (187,1 ha) và 23 khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (614,2 ha). Trong đó, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 799,1 ha; phân khu phục hồi sinh thái: 1.242,9 ha; phân khu dịch vụ - hành chính: 29,5 ha.

 

Phá Tam Giang - Cầu Hai nhìn từ trên cao

 

     Quyết định nêu rõ những hoạt động chung nhằm bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên trong khu bảo tồn như: Nghiêm cấm các hoạt động khai thác thủy sản trên mặt nước tại các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt bằng các hình thức mang tính huỷ diệt (lưới mắt nhỏ, te điện hay giã cào và các hình thức tương tự khác) tại các phân khu phục hồi sinh thái, phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm; tuyên truyền, phổ biến tới các cơ quan, người dân về việc nghiêm cấm không được thực hiện, hoạt động có điều kiện tại các phân vùng của khu bảo tồn và giám sát thực hiện. Bên cạnh đó, thực hiện điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học hàng năm về phân bố và xu thế biến động tài nguyên của khu vực đầm phá trong điều kiện biến đổi khí hậu; lồng ghép quy hoạch khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; quan trắc, giám sát chất lượng môi trường và đa dạng sinh học định kỳ theo mùa, hàng năm.

     Như vậy, việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ góp phần giảm thiểu các tác động làm suy giảm chất lượng môi trường sống, ảnh hưởng đến cấu trúc của hệ sinh thái, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản; tăng cường khả năng chống chịu của các hệ sinh thái trong khu bảo tồn, thích ứng với những biến động tự nhiên của đầm phá và biến đổi khí hậu. Đồng thời, bảo tồn, phục hồi được sinh cảnh, các hệ sinh thái đặc thù, quan trọng, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai; phục hồi, phát triển quần thể của các loài chim hoang dã, quý hiếm và phát triển phân vùng Ô Lâu trở thành “sân chim” tiêu biểu của khu vực cũng như toàn quốc.

 

Châu Loan

 

     Hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên - Huế) là hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, nằm cách thành phố Huế khoảng 15km, thuộc địa phận bốn huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thị xã Hương Trà. Nơi đây không chỉ có giá trị cao về tài nguyên, đa dạng sinh học, mà còn có chức năng vô cùng quan trọng về môi trường sinh thái, có vai trò to lớn về cân bằng tự nhiên ven bờ và phát triển kinh tế xã hội.

Ý kiến của bạn