Banner trang chủ

Thành lập Hội Bảo vệ động vật Việt Nam

06/02/2018

     Hội Bảo vệ động vật Việt Nam vừa chính thức được thành lập tại Đà Nẵng theo quyết định 2799/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

     Theo đó, Hội Bảo vệ động vật Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức, hoạt động theo điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ cũng như các Bộ, ngành liên quan. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

     Một trong những nhiệm vụ chính của Hội là ngăn chặn những hành vi bạo lực, ngược đãi đối với động vật; tham gia cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm sáng tỏ các vụ việc, hành vi bạo lực, ngược đãi động vật. Ngoài ra, Hội cũng sẽ nghiên cứu, chủ trì, tư vấn các đề tài, dự án về bảo vệ động vật...

     Hội Bảo vệ động vật Việt Nam ra đời sẽ vừa bảo vệ quyền động vật, vừa phối hợp hài hòa giữa quan điểm của tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật trên thế giới với các phong tục tập quán truyền thống của các vùng miền trên cả nước.

 

Nam Việt

Ý kiến của bạn