Banner trang chủ

Hội thảo quốc tế về giá trị di sản công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh

19/06/2019

    Ngày 18/6/2019, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai mạc Hội thảo quốc tế về giá trị di sản công viên địa chất (CVĐC) Lý Sơn - Sa Huỳnh, để công bố kết quả nghiên cứu về giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh và di sản địa chất trong phạm vi CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản nhằm phát triển du lịch bền vững.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, Quảng Ngãi đã nhận thấy được những cơ hội và cách tiếp cận mới về phát triển bền vững từ mô hình xây dựng CVĐC toàn cầu. Do vậy, tỉnh đã xúc tiến kế hoạch xây dựng CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh từ nhiều năm trước.

    Đến nay, nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình và hiệu quả của các chuyên gia đến từ mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO, của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, Quảng Ngãi cơ bản đã hoàn thành công tác điều tra, khảo sát, nghiên cứu. Xác định các khu vực địa chất, văn hóa có giá trị, với quy mô công viên khoảng 2.000 km2 đất liền, chiếm 39% diện tích toàn tỉnh và 2.600 km2 mặt nước biển, bao gồm toàn bộ chiều dài 130km bờ biển.

 

Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh có đầy đủ giá trị về di sản địa chất, địa mạo, văn hoá bản địa độc đáo

 

   Quảng Ngãi cũng đã xúc tiến kế hoạch đưa vào khai thác, vận hành trên thực tế bốn tuyến du lịch công viên địa chất với khoàng 90 điểm địa chất có giá trị, cũng như phát triển mạng lưới đối tác trong phạm vi công viên; dần hoàn chỉnh hồ sơ và mong muốn được gia nhập vào mạng lưới CVĐC toàn cầu của UNESCO trong thời gian sớm nhất. Qua đó, nhờ sức mạnh của mạng lưới, Quảng Ngãi có thể đi nhanh và đi xa hơn, mà việc tổ chức Hội thảo hôm nay là minh chứng cho những nỗ lực và cam kết của tỉnh với mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO.

   Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Lê Hoài Trung cho rằng, hơn cả một danh hiệu, CVĐC toàn cầu đang thể hiện là mô hình phát triển toàn diện. Tỉnh Quảng Ngãi đã nghiên cứu, xây dựng CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh từ năm 2015 cho thấy sự cam kết và tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, cảnh quan và đa dạng sinh học. Đồng hành cùng tỉnh Quảng Ngãi ngay từ những ngày đầu, Ủy ban UNESCO Việt Nam vui mừng nhận thấy những nỗ lực nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ của các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, khẳng định những giá trị địa chất, địa mạo và văn hóa độc đáo, phong phú của công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh.

   Tại Hội thảo, Quảng Ngãi đã giới thiệu tổng quan chung về công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh. Công viên có đầy đủ các giá trị về di sản địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và di sản văn hóa, xứng đáng để được công nhận công viên địa chất toàn cầu.

   Trong khuôn khổ Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trình bày, thảo luận 17 báo cáo khoa học về giá trị văn hóa Sa Huỳnh, những giá trị địa chất của CVĐC Lý Sơn - Sa Huỳnh. Các báo cáo, tham luận được trình bày tại Hội thảo đã nêu những kết quả nghiên cứu mới về văn hóa Sa Huỳnh, nhận diện những giá trị di sản địa chất trên địa bàn công viên địa chất. Các nhà quản lý cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ quản lý mô hình này. Việc nhận diện đầy đủ giá trị di sản địa chất, văn hóa là bước rất quan trọng làm cơ sở cho tỉnh Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản phù hợp với thực tế và các tiêu chuẩn quốc tế.

 

Lê Kha

Ý kiến của bạn