Banner trang chủ

Hà Tĩnh: Thông qua Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

07/08/2018

     Nhằm bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học (ĐDSH) về các nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái phong phú trên địa bàn, ngày 18/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 90/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch Bảo tồn ĐDSH tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

     Các chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết gồm:

     Đến năm 2020: Duy trì, phát triển ổn định Vườn quốc gia (VQG) Vũ Quang; thành lập Khu dự trữ thiên nhiên (KDTTN) Kẻ Gỗ; 2 Vườn thực vật và Nhà bảo tàng mẫu vật tại VQG Vũ Quang và KDTTN Kẻ Gỗ; 1 Trung tâm cứu hộ động vật tại VQG Vũ Quang.

    Đến năm 2030: Duy trì và phát triển ổn định VQG Vũ Quang; KDTTN Kẻ Gỗ; 2 Vườn thực vật và và Nhà bảo tàng mẫu vật tại VQG Vũ Quang và KDTTN Kẻ Gỗ; 1 Trung tâm cứu hộ động vật tại VQG Vũ Quang đã có từ giai đoạn trước; thành lập mới 1 Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh (Khu bảo vệ cảnh quan núi Hồng Lĩnh); 1 Vườn thực vật tại KDTTN Giăng Màn; 1 Trung tâm dược liệu tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông; tôn tạo và phát triển vườn sưu tập cây thuốc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định phần ranh giới trên địa bàn tỉnh hành lang ĐDSH Vũ Quang - Pù Mát và hành lang ĐDSH Vũ Quang - Khe Nét; xác định phần ranh giới thuộc địa bàn tỉnh phục vụ thành lập mới KDTTN cấp Quốc gia núi Giăng Màn.

 

 

     Hiện, Sở TN&MT đang tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch, theo hướng cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-HĐND và xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết đã đề ra nhằm thực hiện bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học về các nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái phong phú trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với BVMT và bảo tồn ĐDSH.

     Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có diện tích rừng tự nhiên gần 218.259 ha, đa dạng loài động thực vật, nhiều loài đặc hữu, quý hiếm. Đặc biệt, ở Hà Tĩnh là nơi phát hiện được nhiều loài mới cho khoa học như: sao la, mang lớn, gà lôi Hà Tĩnh (đuôi trắng), cá sao vũ quang… Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã thống kê được 5.339 loài sinh vật, trong đó có 2.993 loài thực vật bậc cao, 213 loài thực vật bậc thấp, 1.095 loài động vật có xương sống, 101 loài động vật nổi, 87 loài động vật đáy và 850 loài côn trùng. Ghi nhận 345 loài động, thực vật quý hiếm ở các thứ hạng nguy cấp của Danh lục Đỏ thế giới (IUCN, 2016), sách Đỏ Việt Nam (SĐVN, 2007) và Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ, được bảo tồn tại VQG Vũ Quang và Khu BTTN Kẻ Gỗ, nơi có tính đa dạng sinh học cao nhất của cả tỉnh. Tuy nhiên, sự tác động tiêu cực của phát triển kinh tế, xã hội đối với ĐDSH như việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển đổi rừng làm thu hẹp nơi cư trú của các loài, khai thác và đánh bắt quá mức hoặc buôn bán trái phép động thực vật quý hiếm, ô nhiễm môi trường, tác động của biến đổi khí hậu… ngày càng tăng làm cho sự phong phú về ĐDSH bị suy giảm mạnh. Bên cạnh đó công tác quản lý bảo tồn vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế.  

 

Duy Bạch

Ý kiến của bạn