Banner trang chủ

Chuyển giao bảo tồn 7 cá thể động vật hoang dã cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

04/05/2018

     Ngày 28/4/2018, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội đã tổ chức chuyển giao 7 cá thể ĐVHD sau cứu hộ cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam).

 

 Đại diện Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội tiến hành chuyển giao các cá thể ĐVHD

 

      Số ĐVHD này gồm 7 cá thể, trong đó có 1 cá thể kỳ đà vân; 5 cá thể trăn đất và 1 cá thể trăn gấm, là các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, do Trung tâm Cứu hộ ĐVHD tiếp nhận từ người dân tự nguyện hiến tặng và các cơ quan chức năng bắt giữ, tịch thu trong quá trình buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép (từ tháng 6/2016 đến nay). Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội đã thực hiện các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng, cứu hộ theo quy định. Đến nay, chuyển giao cho Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, giáo dục, bảo tồn và nhân nuôi sinh sản.

 

 Nam Việt

Ý kiến của bạn