Banner trang chủ

Tài chính và chuyển giao công nghệ cho ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam

15/09/2015

     Ngày 29/10/2014, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Tài chính và chuyển giao công nghệ (CGCN) ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) tại Việt Nam”.          Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, đặc biệt là CGCN nhằm ứng phó và giảm nhẹ các tác động của BĐKH và nước biển dâng. Từ năm 2007 đến nay, đã có các quy định pháp luật về CGCN như: Luật CGCN có hiệu lực từ ngày 1/7/2007; Nghị định số 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật CGCN; Nghị định số 49/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động CGCN, tạo khung pháp lý tương đối đầy đủ cho hoạt động CGCN, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, các hoạt động CGCN chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình phát triển kinh tế, tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường quốc tế còn yếu…      Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về chính sách, chiến lược và tình hình, nhu cầu CGCN cho các hoạt động giảm nhẹ BĐKH tại Việt Nam; Các nguồn tài chính quốc tế cho giảm nhẹ BĐKH.   Duy Bạch  
Ý kiến của bạn