Banner trang chủ

Bộ NN&PTNT: Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

05/08/2022

    Ngày 5/8/2022, Bộ NN&PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương, Tổ phó Tổ công tác Trần Thanh Nam chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Đến tháng 7/2022, cả nước đã có 5.813/8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn NTM (tăng 2,4% so với cuối năm 2021), trong đó có 803 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (tăng 300 xã so với cuối năm 2021) và 94 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (tăng 51 xã so với cuối năm 2021); có 254 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt NTM; 18 tỉnh có 100% số xã đạt NTM; trong đó có 5 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng NTM (gồm Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương). Về thực hiện Chương trình OCOP, đã có 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức, đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong tổng số 8.340 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 4.273 chủ thể, có 65,5% sản phẩm 3 sao, 33,3% sản phẩm 4 sao, 1%sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người tiêu dùng tín nhiệm.

    Tuy nhiên, kết quả đạt chuẩn NTM của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn. Điển hình như đồng bằng sông Hồng đạt 99,8%, Đông Nam bộ 91,3% trong khi đó miền núi phía Bắc mới đạt 44,1%, Tây Nguyên 57,6%. Hiện vẫn còn 5 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc có tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM dưới 30%. Đặc biệt, đến nay vẫn còn 16 huyện thuộc 12 tỉnh còn “trắng xã NTM”; trong đó, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bình quân mới đạt 3,4 tiêu chí/xã. Bên cạnh đó, đến nay, còn 3 Bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí NTM và Bộ tiêu chí NTM nâng cao cấp huyện, xã giai đoạn 2021 -  2025. Có 7 Bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần của chương trình. Bộ Tài chính chưa bản hành thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp…

    Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của Chương trình, giải quyết những vấn đề cấp thiết sau 10 năm thực hiện, trong giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề trong xây dựng NTM gồm: Chương trình khoa học và công nghệ; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch; Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình chuyển đổi số hướng tới NTM thông minh; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự. Đây là những nội dung trọng tâm, liên quan đến nhiều nội dung thành phần, cần có sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực và được tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ trung ương đến địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Ngô Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị

    Để hoàn thành mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, đó là đến năm 2025, phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn NTM; có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; đến năm 2025, cả nước sẽ có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 60% số thôn, bản, buôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn NTM do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định… Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các Bộ, ngành Trung ương khẩn trương xây dựng, ban hành đầy đủ các thông tin, văn bản hướng dẫn thực hiện và kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các địa phương theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với các địa phương cần chủ động nghiên cứu, ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

    Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, sau khi khởi động chương trình hôm nay, Bộ NN&PTNT sẽ chia nhỏ những việc cần làm ở những khu vực đặc thù để có những tư vấn, hướng dẫn sâu thêm nhằm giúp các địa phương phát huy được giá trị lợi thế của mình.

    Đối với Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 - 2025, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Ngô Trường Sơn cho biết, so với giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và cấp thôn đạt chuẩn NTM. Đồng thời, để cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế. Chương trình thực hiện trên địa bàn 8.227 xã (bao gồm cả 1.458 xã khu vực III vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, 659 đơn vị cấp huyện (bao gồm cả 74 huyện nghèo thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

    Đối với cấp xã, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao và Quy định về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, giữ nguyên bố cục và nội hàm của Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020 để áp dụng cho các xã phấn đấu đạt chuẩn trong giai đoạn 2021 - 2025, với số lượng 19 tiêu chí, bao gồm 57 chỉ tiêu (tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016 - 2020). Quy định các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, mức đạt chuẩn NTM được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng trung du miền núi phía Bắc. Đây là điểm quy định mới để tháo gỡ các khó khăn cho một số địa phương trong giai đoạn 2016 - 2020.

    Đối với cấp huyện, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025 gồm 9 tiêu chí và 36 chỉ tiêu, cơ bản giữ nguyên số lượng và bố cục theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2016 – 2020.

    Đối với cấp tỉnh, quy định về tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 có bổ sung them một số nội dung so với gia đoạn trước, đó là phải có xã NTM nâng cao, huyện NTM nâng cao; có Đề án xây dựng NTM trên toàn tỉnh, thành phố; việc trồng cây xanh trên các tuyến đường và tỷ lệ đất cây xanh công cộng; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc cấp tỉnh quản lý…

Mai Hương

Ý kiến của bạn