Banner trang chủ

Việt Nam đứng đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong tăng trưởng xanh

31/08/2015

     Ngày 25/09/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 1393/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020, tầm nhìn đến năm 2050 với 3 mục tiêu cụ thể: Tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng xanh hóa các ngành hiện có, khuyến khích phát triển các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả năng lượng, tài nguyên với giá trị gia tăng cao; Nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi công nghệ tiên tiến, nhằm sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường thông qua hành động tạo thêm việc làm từ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ xanh, đầu tư vào vốn tự nhiên, phát triển hạ tầng xanh. Cùng với đó là 3 nhiệm vụ chiến lược: Giảm cường độ phát thải khí nhà kính, tăng cường sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; Xanh hóa sản xuất; Xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

 

 

     Hiện nay, Việt Nam đang tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, giảm thuế doanh nghiệp từ 25% xuống 22% và cải tổ hệ thống thông tin tín dụng, qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển và hấp dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất khẩu. Từ năm 2003 - 2014, Việt Nam đã thu hút được hơn 2.000 dự án FDI đầu tư mới, gần một nửa trong số đó tập trung vào ngành sản xuất, với lợi thế nhân lực dồi dào và chi phí rẻ và số dự án FDI đầu tư mới vào Việt Nam hiện đang cao gấp 8 lần so với những dự đoán dựa trên quy mô của nền kinh tế.

 

Duy Bạch

Ý kiến của bạn