Banner trang chủ

Tuyên Quang giao rừng cho người dân

26/10/2015

   Nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả tiềm năng rừng và đất lâm nghiệp, tỉnh Tuyên Quang quyết định giao hơn 1.880 ha rừng rừng sản xuất cho các hộ dân và địa phương quản trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch, không làm mất vốn của Nhà nước đã đầu tư trồng rừng.

   Dự kiến, khoảng 588 ha rừng trồng sản xuất tại lưu vực hồ thủy lợi và đầu nguồn nước sẽ được quy hoạch lại là rừng phòng hộ gắn với giao đất lâm nghiệp cho Ban quản lý rừng và UBND cấp xã quản lý.

Diện tích rừng còn lại được ưu tiên giao cho các hộ gia đình, cá nhân đã nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng; hộ di dân tái định cư; hộ thiếu đất sản xuất đang ở gần rừng; các hộ tại chỗ có nhu cầu và khả năng quản lý, bảo vệ, đầu tư phát triển rừng.

   Trước đó, địa phương thực hiện giao trên 4.450 ha rừng phòng hộ ở huyện Lâm Bình cho 40 hộ dân các dân tộc trong huyện bảo vệ và trồng rừng kết hợp với phát triển kinh tế khu vực lòng hồ thủy điện. 

   Theo thống kê, sau 1 năm thực hiện giao khoán, chỉ tính riêng thu nhập từ chăn nuôi đã mang lại cho các hộ dân gần 1 tỷ đồng, góp phần giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, diện tích rừng sau khi giao khoán được các hộ dân bảo vệ và sử dụng đúng mục đích, góp phần hạn chế tình trạng phá rừng làm nương rẫy, duy trì nguồn nước cho 2 nhà máy thủy điện Tuyên Quang và Chiêm Hóa.

N. Hằng

Ý kiến của bạn