Banner trang chủ

Thể lệ xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015

09/02/2015

     Giải thưởng Môi trường Việt Nam được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Đây là Giải thưởng chính thức duy nhất của Bộ TN&MT trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVMT.

     Giải thưởng xét tặng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước về BVMT; Giáo dục, đào tạo, truyền thông môi trường; Giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên thiên nhiên; Bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Ứng phó với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu và triển khai kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào BVMT; Ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Quản lý, xử lý chất thải. Theo đó, hồ sơ xét tặng Giải thưởng phải đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, gồm: Bản đăng ký tham dự theo mẫu; Báo cáo thành tích xuất sắc có liên quan đến nội dung BVMT kèm theo tài liệu, hình ảnh, băng, đĩa chứng minh về thành tích (Báo cáo phải có ý kiến, chữ ký, dấu xác nhận của cơ quan quản lý Bộ, ngành, lĩnh vực hoặc xác nhận của Sở TN&MT tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích đề nghị xét tặng); 2 ảnh 3 x 4 của cá nhân, biểu tượng của thành tích. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Đề án BVMT, phải có Quyết định phê duyệt ĐTM của cơ quan có thẩm quyền và Phiếu xác nhận việc thực hiện yêu cầu của Quyết định phê duyệt trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức. Đồng thời, phải có kết quả quan trắc môi trường hằng năm theo quy định của pháp luật trong 2 năm tính đến thời điểm đăng ký xét tặng Giải thưởng.

 

 

     Để việc xét tặng Giải thưởng năm 2015 đảm bảo chặt chẽ, khách quan, chính xác  và kịp thời, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong cả nước về Giải thưởng theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BTNMT. Bên cạnh đó, hướng dẫn việc lập hồ sơ tham gia xét tặng Giải thưởng theo mẫu quy định; Các Bộ, ngành hoặc Sở TN&MT tổ chức thẩm định hồ sơ và có ý kiến xác nhận vào bản Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân và cộng đồng thuộc địa bàn quản lý trước khi gửi về cơ quan thường trực xét tặng Giải thưởng.

     Hồ sơ xét tặng Giải thưởng gửi về Bộ TN&MT thông qua Tổng cục Môi trường trước ngày 20/4/2015. Lễ công bố kết quả và trao tặng Giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2015.

 

Bảo Bình

Ý kiến của bạn