Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/03/2024

Chính phủ Đức hỗ trợ bảo tồn Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

12/11/2015

     Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, giai đoạn 3”, sử dụng viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức (2 triệu Euro).

 

 

     Dự án trên được thực hiện trong vòng 1 năm (2015 - 2016) với mục tiêu là nhằm nâng cao sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học trong vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, được xây dựng và thực hiện trên cơ sở tham gia hỗ trợ của mạng lưới khuyến nông, trong đó có ưu tiên hỗ trợ phụ nữ và dân tộc thiểu số; các phương pháp tăng cường hợp tác liên biên giới giữa Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Khu Bảo tồn Hin Nậm Nô được thống nhất và đưa vào thực hiện với nguồn nhân lực và tài chính được bổ sung để cải thiện, trao đổi thông tin liên quan giữa hai bên, nhằm hỗ trợ việc giảm thiểu các mối đe dọa đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của cả khu vực...

 

Sơn Tùng

 

Ý kiến của bạn