Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 30/11/2023

Đề xuất tăng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng

07/07/2015

     Bộ NN&PTNT đề xuất nâng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện từ 20 đồng/KWh lên 36 đồng/KWh và cơ sở sản xuất nước sạch từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3. Sản lượng điện để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng điện của các cơ sở sản xuất thủy điện bán cho bên mua điện theo hợp đồng mua bán điện. Đối với các cơ sở sản xuất nước sạch, sản lượng nước để tính tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng là sản lượng nước của các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch bán cho người tiêu dùng. 
 

 

Khu vực chi trả Dịch vụ môi trường tỉnh Nghệ An

 

     Theo Bộ NN&PTNT, quy định mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại Điều 11 Nghị định 99/2010/NĐ-CP đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế, không đảm bảo thu nhập và không tạo động lực khuyến khích người dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng. Việc điều chỉnh trên nhằm đảm bảo tính khách quan, công bằng và phù hợp với tình hình biến động giá hiện nay và dựa trên quan điểm giữ nguyên tỷ trọng tiền dịch vụ môi trường rừng trong giá điện, giá nước sạch; chỉ điều chỉnh mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo tỷ lệ tăng giá điện, giá nước sạch tương ứng.

 

Lưu Trang

Ý kiến của bạn