Banner trang chủ

Cần Thơ: Đẩy mạnh phong trào Chống rác thải nhựa

08/09/2020

    Thực hiện sự chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, vừa qua, Sở TN&MT TP đã có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và UBND quận, huyện trên địa bàn TP tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm về phong trào “Chống rác thải nhựa”.

 

 

    Theo đó, Sở TN&MT TP kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng hành động để giảm gánh nặng ô nhiễm chất thải nhựa và ni lông tới môi trường tự nhiên và sức khỏe con người; tăng cường sự tham gia của cơ quan, đơn vị vào các hoạt động bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức và chuyển biến hành vi của cộng đồng về các hoạt động BVMT. 

    Tùy vào điều kiện cụ thể, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND quận, huyện tiến hành các hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT của nhân dân gắn với việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy cũng như tác hại của chất thải túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

   Cùng với đó, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND quận, huyện trên địa bàn TP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phát động mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”. Đồng thời, lồng ghép phong trào vào các hoạt động BVMT đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực gắn với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tiêu chí môi trường trong việc xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sản xuất; tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế về giải quyết rác thải nhựa, phát triển các sản phẩm dễ phân hủy, thân thiện với môi trường thay thế nhựa, túi ni lông.

    Sở TN&MT TP. Cần Thơ cũng đề nghị các địa phương, đơn vị chọn hình thức tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; đăng ký tham gia thực hiện phong trào của đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm nhựa và ni lông do Bộ TN&MT tổ chức. Sau khi kết thúc đợt triển khai hưởng ứng phong trào, các cơ quan, đơn vị lựa chọn, giới thiệu cá nhân, tập thể tiêu biểu trong thực về Sở TN&MT để tổng hợp trình UBND TP. Cần Thơ xem xét khen thưởng. 

 

Nam Việt

Ý kiến của bạn