Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 26/11/2022

Thúc đẩy tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

20/07/2022

    Ngày 11/7/2022, UBND huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh tổ chức tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết một số Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022; đến nay Trung ương cũng đã ban hành nhiều văn bản mới hướng dẫn thi hành một số điều của Luật. Với những chính sách mới mang tính đột phá, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được kỳ vọng là bước tiến lớn trong công tác bảo vệ môi trường tại nước ta. Hội nghị là cơ hội để các đại biểu tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích, chia sẻ kinh nghiệm, cũng như các ý kiến đề xuất, giải pháp, sáng kiến nhằm thúc đẩy tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Qua đó, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trương, khắc phục chồng chéo của pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Khánh đề nghị, để bảo đảm thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu quả, thời gian tới huyện cần tập trung rà soát các văn bản vi phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Luật Bảo vệ môi trường; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời, bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật, đồng thời tập trung tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân bằng hình thức phù hợp. Bên cạnh đó, cần có sự quyết tâm của các cơ quan quản lý trong đó người dân và doanh nghiệp là nòng cốt chủ động trong công tác bảo vệ môi trường.

    Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Việt Cường - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh đã giới thiệu tổng quan về tiến trình phát triển Luật Bảo vệ môi trường và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; những điểm mới cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường 2020; Trách nhiệm UBND các cấp và các nội dung quản lý môi trường về: Đánh giá môi trường, Giấy phép môi trường và Đăng ký môi trường; Quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiêm; Quan trắc, thông tin và báo cáo môi trường; Bảo vệ môi trường đất, nước, không khí; ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Theo đó, những điểm mới cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 là: cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể; sức khỏe, giải pháp bảo vệ thành phần môi trường; quản lý theo tiêu chí môi trường; chất thải là tài nguyên; quản lý tổng hợp, một việc một cơ quan, phân cấp; ứng phó biến đổi khí hậu, thị trường các bon; bảo vệ di sản thiên nhiên; kinh tế bền vững, phát triển vốn tự nhiên.

Trần Tân

Ý kiến của bạn