Banner trang chủ

Nghiên cứu khắc phục bất cập trong việc cấp giấy phép môi trường

08/05/2023

    Ngày 28/4/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Văn bản số 3024/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà liên quan đến phản ánh của doanh nghiệp về khó khăn trong việc xin cấp giấy phép môi trường.

    Cụ thể, tại trang 3 của Thông tin, báo chí và dư luận liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành số 213/2023/TTĐT ngày 14/4/2023 của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có tổng hợp thông tin về việc cấp giấy phép môi trường cho các doanh nghiệp còn gặp nhiều bất cập, thậm chí các văn bản quy định có hiện tượng chồng chéo, gây trở ngại.

    Về việc này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau: Giao Bộ TN&MT chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xử lý theo thẩm quyền, quy định pháp luật, quy chế làm việc của Chính phủ, báo cáo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

    Theo ý kiến của nhiều doanh nghiệp, hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể các tiêu chí của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện, tiêu chuẩn đánh giá đối với công trình bảo vệ môi trường sau khi đã hoàn thành. Đây cũng là một lý do mà các doanh nghiệp sau khi hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường nhưng báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường không được duyệt. Bên cạnh đó, Luật Bảo vệ môi trường cũng chưa quy định rõ quy chuẩn nào được áp dụng để đánh giá sức chịu tải của môi trường. Cơ quan quản lý cần phải xác định rõ và điều chỉnh lại quy chuẩn cho phù hợp với từng tiêu chí để doanh nghiệp có thể hiểu đúng và đủ để thực hiện.

Phương Linh

Ý kiến của bạn