Banner trang chủ

Để công tác quản lý bảo vệ môi trường hiệu quả

15/09/2015

     Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hiền, Phó Giám đốc Sở TN&MT Điện Biên cho biết, để công tác quản lý và BVMT có sức lan tỏa, cụ thể hóa thành chương trình, hành động, thời gian qua, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu cho tỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực BVMT; quy hoạch và xây dựng quy chế về BVMT, kế hoạch hành động bảo tồn ĐDSH, quy định về thu phí BVMT đối với nước thải…      Trên cơ sở đó, Sở kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, sản xuất lợi dụng kẽ hở của văn bản làm ảnh hưởng đến môi trường, gây ô nhiễm... Sở đã thẩm định, cấp cho 18 cơ sở sản xuất, kinh doanh bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, 84 sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.   Thu gom rác thải là một trong những hoạt động thiết thực để BVMT        Ngoài công tác thẩm định và thường xuyên kiểm tra, Sở cử cán bộ môi trường về các huyện, thị, thành phố vừa làm công tác phối hợp, vừa hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện công tác bảo vệ môi trường hiệu quả, đúng quy định nên đã xác nhận 560 bản cam kết bảo vệ môi trường, 75 đề án BVMT và 87 dự án cải tạo phục hồi môi trường. Các dự án, đề án đảm bảo đúng quy định, pháp luật và văn bản chỉ đạo của Bộ TN&MT. Sở kiểm tra và xử lý nghiêm những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm trong quá trình kinh doanh, sản xuất làm ảnh hưởng đến môi trường. Những đơn vị thực hiện đúng yêu cầu về: kê khai, lập hồ sơ đăng ký để cấp phép quản lý, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, Sở tiến hành làm thủ tục cấp phép kịp thời nên đến nay đã cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 84 đơn vị, doanh nghiệp và trình UBND tỉnh 5 dự án cải tạo ô nhiễm môi trường.      Để nâng cao nhận thức của mọi người, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Sở đã tổ chức và triển khai tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức trong các ngày: Giờ Trái đất, Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường 29/4 - 6/5, Ngày Môi trường thế giới 5/6; Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Tích cực tổ chức các hoạt động xã hội hoá về BVMT, tuyên truyền phát động phong trào bảo vệ TN&MT rộng khắp trong nhân dân. Phối hợp với 9 đơn vị trong tỉnh tổ chức 1.148 lớp tập huấn về Luật BVMT, kỹ năng, nghiệp vụ BVMT cho 90.900 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên… Tổ chức 59 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về TN&MT, cấp phát 1.700 cuốn sổ tay, 36.000 tờ rơi và xây dựng 37 tủ sách có nội dung bảo vệ TN&MT.      Nhằm củng cố tăng cường hệ thống bộ máy quản lý về bảo vệ môi trường từ tỉnh đến cơ sở, Sở đã thành lập 33 đội BVMT, 3 câu lạc bộ tự quản thu gom, xử lý rác thải, 459 đội thanh niên xung kích cải thiện môi trường tại thôn, bản. Công tác thanh, kiểm tra để xử lý dứt điểm các vụ việc, các cơ sở sản xuất và tiêu hủy thuốc thực vật… được Sở tiến hành triệt để nên đã thiêu hủy được 1.692 kg thuốc bảo vệ thực vật tồn dư và xử lý 1 cơ sở gây ô nhiễm theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg.      Bằng những hoạt động tích cực trên, thời gian qua, công tác quản lý BVMT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến. Các nội dung nhiệm vụ quản lý BVMT ở địa phương được thể hiện bằng sự quan tâm và tăng cường chỉ đạo của chính quyền, trở thành yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và đi vào nề nếp. Các huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng thực hiện phương châm: Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường BVMT để phát triển bền vững. Đã tập trung giải quyết được cơ bản các điểm bức xúc về ô nhiễm môi trường. Đồng thời tăng cường năng lực quản lý, tham mưu đề xuất của các cơ quan chuyên môn về môi trường, góp phần làm môi trường trên địa bàn tỉnh ngày càng xanh, sạch và phát triển bền vững.   Theo Điện Biên Phủ Online  
Ý kiến của bạn