Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 21/03/2023

Viện Chiến lược, Chính sách, Tài nguyên và môi trường: Tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao

30/12/2022

    Ngày 29/12/2022, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách, Tài nguyên và môi trường, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung đã trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Thực hiện Quy chế làm việc của Bộ TN&MT, ngay từ đầu năm 2022, Lãnh đạo Viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được Bộ giao, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên để tập trung nguồn lực triển khai thực hiện; công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện được thực hiện đồng bộ, bên cạnh hình thức chỉ đạo điều hành, họp trực tiếp, các hình thức họp trực tuyến, chỉ đạo điều hành qua hệ thống hồ sơ công việc, email... đã được Viện duy trì và phát huy hiệu quả.

    Theo đó, Viện đã hoàn thành việc xây dựng và trình Bộ TN&MT trình Thủ trướng Chính phủ ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg, ngày 13/4/2022, phê duyệt Chiến lược BVMT quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tổ chức 4 Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 của Bộ trong các lĩnh vực: đất đai, môi trường, biển và hải đảo, công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Xây dựng 3 báo cáo và 1 chuyên đề nghiên cứu phục vụ xây dựng Đề án “Chủ trương, Chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” gửi Ban Kinh tế Trung ương. Nhiệm vụ Xây dựng Đề án về thúc đẩy tái sử dụng, tái chế chất thải trong các lĩnh vực liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ, tại Công văn số 5245/VPCP-CN ngày 16/8/2022 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đồng ý cho phép lồng ghép nội dung vào Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam. Riêng nhiệm vụ xây dựng “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về tiêu chí môi trường và việc xác nhận đối với dự án được cấp tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh”, hiện Viện đang chờ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện Dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ phát biểu tại Hội nghị

    Về nhiệm vụ chủ trì tổng hợp, xây dựng các báo cáo tổng kết các Nghị quyết theo phân công của Bộ TN&MT gồm: (i) Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên và Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW; (ii) Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và 27-KL/TW ngày 2/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW; (iii) Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; (iv) Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2010; (v) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, hiện Viện đã hoàn thành các báo cáo tổng kết trình Bộ để gửi Ban cán sự đảng bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ban Kinh tế Trung ương.

    Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng chiến lược, chính sách ngành TN&MT cũng được Viện đẩy mạnh, với 41 nhiệm vụ theo lĩnh vực của Viện bao gồm: 12 nhiệm vụ lĩnh vực môi trường; 3 nhiệm vụ lĩnh vực biến đổi khí hậu; 6 nhiệm vụ lĩnh vực đất đai; 1 nhiệm vụ lĩnh vực tài nguyên nước; 2 nhiệm vụ lĩnh vực địa chất - khoáng sản; 1 nhiệm vụ lĩnh vực chuyển đổi số; 16 nhiệm vụ thuộc các vấn đề chung. Viện đang tiếp tục xây dựng các đề xuất nhiệm vụ mở mới thực hiện năm 2023 bao gồm: 9 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2023; 14 nhiệm vụ cấp Bộ và 5 đề tài cấp cơ sở mở mới năm 2023. Các đề xuất bảo đảm bám sát các yêu cầu trong công tác quản lý tài nguyên và BVMT cũng như phù hợp với các xu hướng và kinh nghiệm quốc tế. Đến nay, các đề xuất đã được Bộ TN&MT phê duyệt 9 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và 7 đề tài cấp Bộ mở mới năm 2023. Các nhiệm vụ KH&CN kết thúc trong năm 2022 đã góp phần: Đề xuất, sửa đổi, hoàn thiện các quy định trong Luật Đất đai và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước; Triển khai các quy định của Luật Quy hoạch 2017; Đề xuất một số phương hướng hoàn thiện các công cụ chính sách về áp dụng cách tiếp cận dựa vào thị trường trong quản lý chất thải rắn ở Việt Nam; Hệ thống các văn bản pháp luật, hệ thống thể chế chính sách thiết lập và hoàn thiện hành lang pháp lý về TN&MT.

Phó Viện trưởng Mai Thanh Dung trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

    Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ và đào tạo, năm 2022, Viện đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ tư vấn: Thực hiện các hợp phần về tài nguyên môi trường trong Quy hoạch tổng thể quốc gia; Thực hiện các hợp phần về TN&MT trong các quy hoạch vùng; Phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất an ninh; Tiếp tục thực hiện Hợp phần TN&MT trong Quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sau khi trúng thầu; Thực hiện Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện lập báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược đối với các quy hoạch vùng; Tiếp tục thực hiện Đánh giá môi trường chiến lược dự án Lập quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án “Trang trại sinh thái hỗn hợp chăn nuôi, trồng trọt và sản xuất giống cây trồng Giai Xuân…

    Ngoài ra, trong năm 2022 số lượng ấn phẩm, bài báo được đăng trên các tạp chí trong và ngoài nước, bài trình bày tại hội thảo của Viện là 89 bài, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (81 bài). Trong đó có 4 ấn phẩm, 4 bài đăng trên tạp chí nước ngoài, 42 bài đăng trên báo và tạp chí trong nước, 39 bài tham luận, trình bày tại các Hội thảo trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, với 119 bài viết trên trang thông tin điện tử của Viện đã góp phần chuyển tải các hoạt động nghiên cứu thường xuyên của Viện.

Quang cảnh Hội nghị

    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Viện sẽ ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ “Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn để thúc đẩy quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong bối cảnh của BĐKH đến năm 2030 ở Việt Nam”; nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Luật, Nghị định, Thông tư, Chiến lược, theo phân công của Bộ TN&MT. Bên cạnh đó, Viện sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp và các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên theo chức năng, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp, nhiệm vụ mở mới năm 2023 khi được Bộ TN&MT phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện; Theo dõi, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ TN&MT trong việc hoàn thiện các đề xuất danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2023.

    Ghi nhận nỗ lực, cố gắng, những kết quả đã đạt được của tập thể Lãnh đạo và viên chức Viện Chiến lược, Chính sách, Tài nguyên và môi trường, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, đây là kết quả của sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo và sự đoàn kết, gắn bó của tập thể cán bộ, nhân viên của Viện. Đồng thời đề nghị, năm 2023, Viện tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn, thực hiện các dự án, nhiệm vụ được giao và hoàn thiện trình Bộ TN&MT đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, đặc biệt là các hoạt động tư vấn lập quy hoạch tài nguyên môi trường trong quy hoạch các cấp, hoạt động đánh giá môi trường chiến lược cho các quy hoạch. Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng yêu cầu Viện cần phối hợp với các bên liên quan để các đơn vị mới được kiện toàn trên cơ sở Viện Nghiên cứu quản lý đất đai và Tạp chí Môi trường hoạt động hiệu quả sau khi được tổ chức, sắp xếp lại.

    Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, Viện trưởng Nguyễn Đình Thọ cho biết, năm 2023, Viện sẽ phát huy tinh thần làm việc nghiêm túc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng Viện là một đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống cho các cán bộ, nhân viên.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021

    Tại Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao tặng Cờ thi đua của Bộ TN&MT cho Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT và Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT; trao tặng Bằng khen, Giấy khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021. Bên cạnh đó, Thiếu tướng Lê Huỳnh Quốc - Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã trao tặng 2 Giấy khen cho cá nhân của Viện đã có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

    Mai Hương

Ý kiến của bạn