Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 23/03/2023

Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Môi trường giai đoạn 2015 - 2020

15/09/2015

     Nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2010 - 2015; Biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến và đề ra phương hướng nhiệm vụ, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, ngày 18/6/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, giai đoạn 2015 - 2020. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ TN&MT kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến; Lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Các Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng, Mai Thanh Dung và lãnh đạo đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường.   Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến phát biểu tại Hội nghị        Theo Báo cáo, giai đoạn 2010 - 2015, Tổng cục Môi trường đã phát động các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm và đạt được những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý và BVMT, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cuộc sống; Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường mới nảy sinh. Bên cạnh đó, công tác thanh, kiểm tra, bảo tồn đa dạng sinh học, quan trắc, thẩm định, đánh giá tác động môi trường và tư vấn công nghệ môi trường... cũng được quan tâm chỉ đạo, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển bền vững của ngành. Ngoài ra, Tổng cục Môi trường đã triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành Quyết định sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 18 đơn vị trực thuộc, khắc phục tình trạng chồng chéo và bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý.   Toàn cảnh Hội nghị        Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đánh giá cao những thành tích trong phong trào thi đua của Tổng cục Môi trường trong giai đoạn 2010 - 2015 và hy vọng giai đoạn 2015 - 2020, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014; Thực hiện tốt Luật Bảo tồn đa dạng sinh học, Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW của Bộ Chính trị Khóa IX về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực BVMT; Tăng cường kiểm tra và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Đẩy mạnh các hoạt động kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học, các hợp tác song phương, đa phương, hợp tác ASEAN về lĩnh vực BVMT và không ngừng nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về môi trường…   Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến trao Cờ thi đua của Bộ cho các tập thể và Bằng khen danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành TN&MT cho các cá nhân   Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015        Nhân dịp này, Bộ TN&MT đã tặng Cờ thi đua của Bộ cho 3 tập thể và Bằng khen danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành TN&MT cho 2 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT; Tổng cục Môi trường trao Bằng khen cho 29 tập thể và 71 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015.   Bùi Hằng                          
Ý kiến của bạn