Banner trang chủ
Thứ Ba, ngày 23/04/2024

Ấn Độ và Mỹ hợp tác phát triển năng lượng sạch

03/07/2015

     Ngày 30/6/2015, Ấn Độ và Mỹ đã ký Bản ghi nhớ Thành lập quỹ Đối tác Mỹ - Ấn về phát triển năng lượng sạch (PACE), trị giá 7,9 triệu USD. Quỹ PACE là một sáng kiến của 2 Chính phủ, cung cấp các khoản cho vay để hỗ trợ phát triển và thử nghiệm các sản phẩm sáng tạo, các hệ thống và mô hình kinh doanh nhằm cải tiến, khuyến khích hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo, đưa năng lượng sạch tới cho từng cá nhân và cộng đồng. 

     Đối tượng cho vay là các công ty kinh doanh hệ thống năng lượng sạch quy mô nhỏ mà không cần kết nối qua mạng lưới điện hoặc chỉ thông qua mạng lưới điện tạm thời và ở mức hạn chế.

     Ngoài ra, PEACE còn có mục tiêu phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng cho các mạng lưới điện nhỏ và hỗ trợ hệ thống tiếp cận năng lượng sạch. Theo kế hoạch, các hoạt động trong tương lai của lĩnh vực này sẽ bao gồm cả sáng kiến đầu tư của tư nhân và tập trung vào những thiết bị siêu hiệu quả.

 

Trần Tân

Ý kiến của bạn