Banner trang chủ

Việt Nam hỗ trợ Lào hoàn thiện hồ sơ công nhận Vườn Quốc gia Hin-nam-no là di sản thiên nhiên thế giới

22/04/2020

     Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định số 925 /QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Nhóm Công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ Lào hoàn thiện hồ sơ, trình UNESCO công nhận Vườn Quốc gia Hin-nam-no là di sản thiên nhiên thế giới

 

Vườn Quốc gia Hin-nam-no

     Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào năm 2020.

     Nhóm Công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ Lào lần này gồm: Ông Nguyễn Viết Cường-Trưởng phòng Quản lý di tích, Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Nhóm Công tác; Ông Đinh Huy Trí-Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; Ông Bùi Ngọc Thành-Phó Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng; Ông Trịnh Quốc Anh-Phó Trưởng phòng Châu Âu, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

     Cục Di sản văn hóa được giao xây dựng Kế hoạch, dự trù kinh phí hoạt động của Nhóm Công tác, trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt; Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch sau khi được phê duyệt.

 

Nam Việt

Ý kiến của bạn