Banner trang chủ

Vốn tự nhiên – Tài sản thiên nhiên vô giá

08/06/2016

     Ngày 7/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Diễn đàn vốn tự nhiên tại Việt Nam, do Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức.

 

 

     Vốn tự nhiên là những tài sản thiên nhiên, cung cấp đầu vào cho các nguồn tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ môi trường phục vụ sản xuất kinh tế, bao gồm 3 nhóm chính: trữ lượng tài nguyên thiên nhiên, đất đai và hệ sinh thái. Các nhóm trên đóng vai trò không thể thiếu tới sự phát triển bền vững dài hạn trong việc cung cấp các “chức năng” cho nền kinh tế cũng như con người và các sinh vật khác.

     Tuy nhiên, những tài sản tự nhiên này từ lâu đã không được xem xét đúng mực. Hậu quả là hệ sinh thái trên toàn thế giới đang bị suy thoái, ảnh hưởng tới khả năng hỗ trợ phúc lợi cho con người và tăng trưởng kinh tế bền vững. Làm thế nào để phát huy vai trò của vốn tự nhiên trong các vấn đề về biến đổi khí hậu cũng như lồng ghép vốn tự nhiên vào quy hoạch ngành là bài toán cần phải được thảo luận, trao đổi.

     Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều tham luận hay, có giá trị đến từ đại diện Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UDNP), Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) tập trung chủ yếu vào: Hỗ trợ của các tổ chức trong việc lồng ghép vốn tự nhiên vào quy hoạch ngành, Kế hoạch hoạt động của Diễn đàn vốn tự nhiên, Chương trình REDD+ tại Việt Nam…

     Kết luận Hội thảo, Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và môi trường Nguyễn Thế Chinh mong muốn Diễn đàn vốn tự nhiên sẽ đóng vai trò tích cực và có thể hỗ trợ mạnh mẽ vào quá trình xây dựng chính sách hiện nay.

 

Phương Hạnh

Ý kiến của bạn