Banner trang chủ

Phê duyệt Dự án đầu tư chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ giai đoạn 2016-2020

28/11/2016

     UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt dự án đầu tư chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ giai đoạn 2016-2020, với kinh phí 50 tỷ đồng.

 

 

     Mục đích của Dự án là bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và quỹ đất được quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng cao độ che phủ của rừng, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học, tăng khả năng phòng hộ môi trường cho TP và các vùng phụ cận. Đồng thời, Dự án cũng nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Mặt khác, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên phục vụ du lịch sinh thái, tham quan, nghiên cứu khoa học, học tập của học sinh, nhân dân TP, các tỉnh và khách nước ngoài.

     Bên cạnh đó, Dự án cũng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khu dự trữ sinh quyển tương xứng tầm vóc quốc tế để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ, điều hành, nghiên cứu khoa học, nhằm phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ ngày càng phát triển bền vững.

 

Quang Ngọc

Ý kiến của bạn