Banner trang chủ

Phát triển du lịch xanh cho Phú Quốc

03/10/2016

     Ngày 29/9/2016, tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra Hội thảo Phát triển du lịch xanh cho Phú Quốc, nhằm tìm giải pháp phát triển đảo ngọc thành điểm đến lý tưởng và các yếu tố đảm bảo phát triển du lịch xanh ở Phú Quốc.

 

 

     Du lịch xanh là du lịch có trách nhiệm đối với kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường bền vững, mang tính nhân văn sâu sắc. Đây là loại hình du lịch duy trì, bảo tồn sự nguyên vẹn về sinh thái của môi trường, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương, đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến giá trị tài nguyên du lịch của mai sau.

     Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận vể nâng cao nhận thức và thực hành về du lịch xanh; đầu tư nguồn nhân lực; bảo tồn, nâng cao các nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; bảo vệ nguồn nước, xử lý chất thải, đồng thời đưa ra giải pháp hữu hiệu trong khai thác và tái tạo nguồn nước...

 

Đức Anh

Ý kiến của bạn