Banner trang chủ

Hà Nội đi đầu trong sử dụng năng lượng tiết kiệm

23/11/2016

     Qua kết quả triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm thực hiện hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Hà Nội đã được Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đánh giá là một trong những địa phương đi đầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

 

Hà Nội là một trong những địa phương hưởng ứng tích cực phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

     Theo đó, giai đoạn 2011 - 2015, TP. Hà Nội đã tiết kiệm được 1.771 kTOE, chiếm 6,7% tổng mức tiêu thụ điện năng so với dự báo nhu cầu năng lượng. Trong đó, điện năng tiết kiệm được 1.332,94 triệu kWh, tương đương 2.155,75 tỷ đồng; Ước giảm hệ số đàn hồi năng lượng/GDP của TP năm 2015 giảm xuống 1,48 (năm 2006 là xấp xỉ 2,0).

     Tính đến năm 2015, trên địa bàn TP. Hà Nội có 224/1973 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của cả nước. Lượng tiêu thụ năng lượng của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chiếm phần lớn trong tổng tiêu thụ năng lượng của toàn địa bàn. Vì vậy, việc quản lý thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm luôn được các cơ quan quản lý nhà nước chú trọng.

     Để đạt được kết quả trên, TP. Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp như: Hướng dẫn sản xuất công nghiệp và tòa nhà đánh giá tình hình sử dụng năng lượng; Hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trong công nghiệp, tòa nhà và giao thông vận tải; Hỗ trợ xúc tiến đầu tư, chuyển giao công nghệ tại Hội chợ ENTECH HANOI.

     Những kết quả đã đạt được của TP. Hà Nội sẽ đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của cả nước.

 

Hoàng Tố Uyên

Ý kiến của bạn