Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường: Nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

30/12/2021

    Ngày 30/12/2021, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cùng đại diện một số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thượng Hiền phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Nguyễn Xuân Thủy trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong bối cảnh thế giới và Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do tình hình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm đã lập kế hoạch, sắp xếp phương án làm việc, họp trực tuyến… đảm bảo thực hiện đúng tiến độ chương trình công tác. Theo đó, năm 2021, Trung tâm được giao chủ trì triển khai, thực hiện 10 nhiệm vụ/đề tài, trong đó có 3 nhiệm vụ thường xuyên; 1 nhiệm vụ mua sắm, sữa chữa lớn tài sản; 1 nhiệm vụ chuyên môn mở mới; 3 nhiệm vụ bẻ ghi; 1 đề tài khoa học cấp cơ sở và 1 dự án ODA. Tổng kinh phí ngân sách Nhà nước là 25.658 triệu đồng, trong đó, nguồn sự nghiệp BVMT được giao 25.158 triệu với 3 nhiệm vụ thường xuyên đặc thù gồm nhiệm vụ: “Duy trì hệ thống thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường (CSDL) môi trường”; “Thu nhận, bảo quản dữ liệu, sắp xếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ, quản lý và khai thác, cung cấp thông tin dữ liệu môi trường” và "Tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về BVMT trên các ấn phẩm đa phương tiện"; 3 nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục; 1 nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa tài sản; 1 nhiệm vụ chuyên môn mở mới và 1 nhiệm vụ đối ứng. Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ được giao 500 triệu đồng với 1 Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu, xây dựng các nội dung về quản lý hệ thống thông tin, CSDL môi trường và hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường”. Tính đến thời điểm báo cáo, Trung tâm đã tiến hành giải ngân 96% trên tổng số kinh phí được giao cho theo quyết định phân bổ ngân sách năm 2021 của Bộ TN&MT. Về cơ bản, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Văn Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường phát biểu

     Về công tác quản trị hạ tầng công nghê thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, Trung tâm đã thực hiện quản trị các hệ thống máy chủ, CSDL môi trường và trang thông tin điện tử (website) tại Tổng cục Môi trường, bao gồm: Quản trị hệ thống máy chủ, CSDL và website của các đơn vị trực thuộc Tổng cục mà Trung tâm được giao quản trị, vận hành: Hệ thống máy chủ của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường; Hệ thống máy chủ tại Trung tâm hạ tầng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT; Thu thập, xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác, xử lý thông tin, hệ thống thông tin môi trường quốc gia, các CSDL môi trường và quản lý cơ sở hạ tầng, tích hợp hệ thống công nghệ thông tin của Tổng cục phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường. Cùng với đó, chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin để vận hành CSDL môi trường quốc gia, triển khai theo các quy định của Luật BVMT năm 2020; Hỗ trợ Văn phòng Tổng cục quản trị các máy chủ của Cổng thông tin điện tử Tổng cục; Quản trị hệ thống email Exchange Mail Server 2016; Theo dõi, đầu mối triển khai vận hành Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ điện tử, chữ ký số; Kiểm tra, xử lý hoặc phối hợp xử lý các lỗi, vấn đề phát sinh trong việc sử dụng thiết bị máy tính, tin học và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Tổng cục, của Khối Văn phòng Tổng cục...

Bà Nguyễn Tân Huyền - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu

    Năm 2021, Trung tâm cũng hoàn thành nhiệm vụ thu nhận 80 bộ sản phẩm của các dự án, đề tài, nhiệm vụ; Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận giao nộp dữ liệu môi trường cho các đơn vị trong Tổng cục và Bộ TN&MT; Quản lý bảo quản kho thư viện, kho lưu trữ tư liệu môi trường, rà soát hệ thống hóa các tư liệu, dữ liệu môi trường sau khi tiếp nhận, lập danh mục lưu trữ, phục vụ tra cứu. Đồng thời, thực hiện xây dựng mã định danh cho hệ thống tài liệu, tư liệu trong phần mềm, xây dựng cổng dữ liệu mở, chuẩn hóa và thực hiện công bố 2 nhóm dữ liệu mở đầu tiên của lĩnh vực môi trường là các Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia và Danh sách các nhiệm vụ, dự án, đề tài do Tổng cục chủ trì thực hiện, đã được nghiệm thu, hoàn thành. Cùng với đó, triển khai thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, Trung tâm đã tiến hành rà soát thời hạn bảo quản tất cả các sản phẩm, hồ sơ, tài liệu chuyên ngành TN&MT theo Thông tư số 46/2016/TT-BTNMT, kết quả thống kê được hơn 500 tài liệu, tư liệu giấy cần được thành lập Hội đồng xác định giá trị đê tiến hành tiêu hủy. Đặc biệt, Trung tâm đã xây dựng Thư viện điện tử của Tổng cục, chuyển đổi nguồn tài liệu tư liệu môi trường sang Thư viện điện tử. Các tính năng chính của Thư viện điện tử của Tổng cục có thể hỗ trợ như: Quản lý, lưu trữ các tài liệu, tư liệu số về môi trường theo loại hình; Hỗ trợ người dùng tra cứu, tìm kiếm tài liệu, tư liệu trong thư viện theo các yêu cầu cơ bản và nâng cao; Khai thác ứng dụng trên trang thông tin điện tử và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh; Quản trị hệ thống, phân quyền người sử dụng…

Ông Nguyễn Xuân Thủy - Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

    Công tác xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, CSDL môi trường phục vụ quản lý nhà nước về BVMT cũng được Trung tâm quan tâm thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó là việc duy trì, vận hành các phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác CSDL như quản lý CSDL chất thải rắn; Thanh tra; Làng nghề; Đa dạng sinh học; Kế hoạch - Tài chính; Tổ chức cán bộ; Chất thải nguy hại; Nhập khẩu phế liệu; Tạp chí Môi trường điện tử; Trang thông tin Tổng cục Môi trường, Trang thông tin Trung tâm Thông tin và dữ liệu môi trường.

    Đối với nhiệm vụ tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học, năm 2021, Tạp chí Môi trường đã xuất bản 12 số Tạp chí định kỳ hàng tháng, 4 số chuyên đề tiếng Việt và 4 số chuyên đề tiếng Anh; Cập nhật, đăng tải hàng nghìn tin, bài mới trên website tapchimoitruong.vn, thu hút đông đảo người truy cập tìm kiếm thông tin; Hoàn thành Đề án xuất bản Tạp chí Môi trường và các thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho Tạp chí Môi trường. Chủ đề và nội dung các số theo đúng tôn chỉ mục đích, bám sát các trọng tâm hoạt động về BVMT của Bộ TN&MT, các hoạt động của Tổng cục Môi trường và các vấn đề môi trường khác được xã hội quan tâm. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện Luật BVMT năm 2020, các sự kiện, hoạt động của Đảng như: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII; Giải thưởng Búa liềm vàng; Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Hội nghị Văn hóa toàn quốc; công tác cải cách hành chính… Bên cạnh xuất bản Tạp chí Môi trường bản in, Tạp chí Môi trường bản điện tử  (www. tapchimoitruong.vn) sau khi được nâng cấp cả về nội dung và giao diện đã đi vào hoạt động ổn định.

Quang cảnh Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Môi trường cho biết, năm 2021, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường đã chủ động, hỗ trợ tích cực cho Văn phòng về quản trị Cổng thông tin của Tổng cục; Quản lý, thiết lập, vận hành hệ thống họp trực tuyến; Phối hợp tuyên truyền Luật BVMT năm 2020, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật trên Tạp chí Môi trường… Ông Đặng Quốc Thắng mong muốn, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục là cầu nối, kết nối với các cơ quan báo chí để phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền Luật BVMT năm 2020.

    Cũng tại Hội nghị, bà Nguyễn Tân Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường cho biết, năm 2021, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường là một trong 2 đơn vị đã hoàn thiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Tổng biên tập; Tích cực tuyên truyền các sự kiện, hoạt động, văn bản của Đảng… Để đơn vị hoạt động ổn định và đảm bảo hiệu quả công việc, nhiệm vụ được giao, năm 2022, Trung tâm cần tiếp tục bổ nhiệm vào ngạch viên chức cho cán bộ đủ tiêu chuẩn; Rà soát nâng lương cho cán bộ đủ tiêu chuẩn…

    Ghi nhận nỗ lực, cố gắng, những kết quả đã đạt được của tập thể Lãnh đạo và viên chức Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Môi trường trong năm 2021, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thượng Hiền cho biết, đây là kết quả của sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo và sự đoàn kết, gắn bó của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm. Đồng thời đề nghị, năm 2022, Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn, nhất là chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, CSDL môi trường quốc gia; Đẩy mạnh nghiên cứu Luật BVMT năm 2020, các văn bản dưới Luật về cấp phép môi trường điện tử, ĐTM…; Thực hiện nhiệm vụ báo chí tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường; Tập trung kiện toàn, ổn định nhân sự, tổ chức bộ máy để tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu mới của thực tiễn.

Cán bộ, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu

    Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng, ông Nguyễn Văn Thùy - Giám đốc Trung tâm cho biết, năm 2022, Trung tâm sẽ tiếp tục tăng cường năng lực về công nghệ thông tin, đảm bảo duy trì, phát triển hạ tầng và tích hợp hệ thống công nghệ thông tin môi trường quốc gia, phục vụ quản lý nhà nước về môi trường. Đồng thời, xây dựng Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường là một đơn vị đoàn kết, phát triển vững mạnh, môi trường làm việc chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống cho các cán bộ, nhân viên.

Mai Hương

Ý kiến của bạn