Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 10/12/2023

Sắp diễn ra Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V

16/06/2022

    Ngày 14/6/2022, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 3678/VPCP-NN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc chủ trương tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V.

Phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV

    Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ V và giao Bộ TN&MT chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình của Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

    Hiện Bộ TN&MT đang tích cực phối hợp các Bộ ngành, địa phương xây dựng báo cáo tổng hợp giai đoạn, chương trình để tổ chức Hội nghị theo kế hoạch.

    Hội nghị Môi trường toàn quốc là sự kiện lớn của ngành tài nguyên và môi trường và của cấp quốc gia, được tổ chức định kỳ 5 năm một lần; nhằm tổ chức đánh giá kết quả đạt được, đề xuất nhóm các giải pháp, nhiệm vụ, chiến lược trọng tâm về BVMT quốc gia giai đoạn mới, nâng tầm công tác bảo vệ môi trường là một trong 3 trụ cột của phát triển bền vững đất nước.

    Gần đây nhất, năm 2015, Bộ TN&MT phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ IV với 5 sự kiện chính được diễn ra gồm: Phiên toàn thể Hội nghị; Hội thảo Quản lý nhà nước về BVMT; Hội thảo Khoa học công nghệ trong lĩnh vực BVMT; Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến về BVMT giai đoạn 2011 - 2015; Triển lãm quốc tế về môi trường.

Bảo Bình

Ý kiến của bạn