Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 10/12/2022

Lấy ý kiến Dự thảo Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

29/04/2022

    Ngày 28/4/2022, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học cho Dự thảo Quy hoạch BVMT quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội thảo

    Với mục tiêu BVMT, phục vụ phát triển bền vững, Quy hoạch BVMT quốc gia sẽ sắp xếp, định hướng phân bố không gian, sử dụng các thành phần môi trường và các yếu tố tài nguyên phù hợp với chức năng môi trường và điều kiện thiên nhiên, kinh tế - xã hội của vùng lãnh thổ theo định hướng phát triển bền vững, bao gồm việc phân vùng quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học (ĐDSH), quản lý chất thải, quan trắc và cảnh báo môi trường.

    Theo Dự thảo, đối tượng quy hoạch của nội dung phân vùng môi trường là vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải và vùng khác. Trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH sẽ quy hoạch khu vực ĐDSH cao, cảnh quan thiên nhiên quan trọng, hành lang ĐDSH, khu bảo tồn thiên nhiên và cơ sở bảo tồn ĐDSH. Trong quản lý chất thải, sẽ quy hoạch các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh. Đối với quan trắc và cảnh báo môi trường, sẽ đưa vào quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường đất, nước, không khí quốc gia, liên tỉnh và tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo

    Tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng, Quy hoạch BVMT quốc gia phụ thuộc nhiều vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, Quy hoạch BVMT cần có sự đồng bộ, thống nhất với quy hoạch của các ngành khác. Về nội dung Quy hoạch, Ban soạn thảo cần làm rõ đối tượng quy hoạch; trong đó, đặc biệt lưu ý đến tính logic, sự liên kết giữa các thành phần. Các đại biểu cũng nhấn mạnh, nội dung phân vùng quản lý chất lượng môi trường cần phải rõ tiêu chí; quy hoạch quản lý chất thải rắn nên tập trung làm ở cấp quốc gia, cấp vùng...

    Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân khẳng địnhQuy hoạch BVMT quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo hài hòa giữa BVMT và phát triển kinh tế. Đây là quy hoạch môi trường mang tính tổng thể đầu tiên, được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý và xuất phát từ thực tiễn, thống nhất với các quy hoạch khác và định hướng phát triển của địa phương. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng Quy hoạch, Thứ trưởng chỉ đạo Tổng cục Môi trường tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch dựa trên ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học. Trong đó, phải làm rõ phương pháp tiếp cận theo Luật BVMT năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị, các nhà khoa học, nhà quản lý tiếp tục tích cực góp ý cho Dự thảo Quy hoạch để hoàn thiện và trình Chính phủ vào tháng 6/2022.

An Bình

Ý kiến của bạn