Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 26/11/2022

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng bền vững

03/10/2022

    Ngày 23/9/2022, tại nhà Quốc hội, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.  

     Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo dồi dào nhất trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, Việt Nam cũng đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong chuyển đổi năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo. Tại Hội nghị COP 26, Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050 và để đạt được mục tiêu này, việc phát triển năng lượng tái tạo được coi là trọng tâm trong chiến lược chuyển đổi xanh.

Toàn cảnh Hội thảo

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận về: Tổng quan ngành năng lượng Việt Nam; thực trạng tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam; hiện trạng triển khai chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực này và phương hướng trong thời gian tới; giải pháp bảo đảm an ninh cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững… Đồng thời, đại diện Đại sứ quán một số quốc gia, vùng lãnh thổ và đại diện một số tổ chức tài chính quốc tế tại Việt Nam cũng đã chia sẻ về tình hình phát triển năng lượng và kinh nghiệm phát triển cũng như đối phó với khủng hoảng năng lượng, khuyến nghị cho Việt Nam các chính sách phát triển năng lượng bền vững, đồng thời bày tỏ mong muốn được tham gia vào các dự án phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam.

    Các đại biểu đề nghị, Việt Nam cần xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho năng lượng tái tạo nói chung, trong đó có năng lượng gió ngoài khơi; phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ từ năng lượng tái tạo; tiếp tục nghiên cứu, ban hành và triển khai các chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam.

An Vi

Ý kiến của bạn