Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 01/03/2024

Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế thu hồi phương tiện giao thông thải bỏ

16/11/2022

    Ngày 8/11/2022, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ TN&MT) đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật Kinh nghiệm quốc tế về cơ chế thu hồi phương tiện giao thông thải bỏ.

Quang cảnh Hội thảo

    Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Viện trưởng Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Trung Thắng cho biết, theo thống kê, Việt Nam có khoảng 4,5 triệu ô tô và hơn 60 triệu xe máy hoạt động và dự báo số lượng ô tô, xe máy sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Điều này đặt ra nhiều thách thức trong việc thu hồi, tái chế các phương tiện giao thông hết hạn sử dụng. Theo quy định của Luật BVMT 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, từ năm 2027, các nhà sản xuất ô tô, xe máy phải thu hồi các phương tiện giao thông thải bỏ để tái chế. Do đó, Phó Viện trưởng Nguyễn Trung Thắng mong muốn, thông qua Hội thảo có thể học tập được kinh nghiệm của các chuyên gia quốc tế trong việc triển khai quản lý chất thải để thực hiện Dự án “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế thải bỏ phương tiện giao thông”, tìm ra được phương thức phù hợp tại Việt Nam.

    Tại Hội thảo, đại diện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trình bày tổng quan Dự án “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế thải bỏ phương tiện giao thông”. Theo đó, mục tiêu chung của dự án nhằm xây dựng và hoàn thiện quy định về thải bỏ, thu hồi phương tiện giao thông vận tải phù hợp với điều kiện của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tuần hoàn. Dự án bao gồm 3 nội dung: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về chính sách EPR và chính sách hỗ trợ cho thực hiện EPR đối với phương tiện giao thông; rà soát, đánh giá thực trạng thải bỏ, thu hồi, tái chế phương tiện giao thông cũ, hết hạn sử dụng; đề xuất mô hình và giải pháp chính sách thực hiện thu hồi phương tiện giao thông thải bỏ. Trong năm 2022, Viện tập trung nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và rà soát các quy định pháp luật của Việt Nam và năm 2023 sẽ đánh giá thực trạng của Việt Nam và đề xuất mô hình và giải pháp chính sách.

    Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các bài trình bày về tổng quan kinh nghiệm quốc tế về cơ chế thu hồi phương tiện giao thông thải bỏ và bài học cho Việt Nam; kinh nghiệm của Hàn Quốc về cơ chế thu hồi phương tiện giao thông thải bỏ và khuyến nghị cho Việt Nam…

Phương Tâm

Ý kiến của bạn