Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Hướng dẫn các quy định về nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy

28/07/2022

    Ngày 28/7/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn các quy định về nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị chứa chất ô nhiễm khó phân hủy”. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức chủ trì Hội thảo.

    Tham dự Hội thảo còn có đại diện các Bộ, ngành liên quan như Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT..., các Cục/Chi cục hải quan một số địa phương và doanh nghiệp.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức chủ trì và phát biểu tại Hội thảo

    Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) được các quốc gia ký kết và phê chuẩn thực hiện nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe con người, đa dạng sinh học và môi trường sống trước những nguy cơ, rủi ro do các chất POP gây ra. Công ước Stockholm quy định việc ngừng sản xuất, cấm sử dụng, hạn chế sử dụng và tiến tới tiêu hủy hoàn toàn một số chất POP do con người tạo ra, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu liên tục sự phát sinh không chủ định các chất POP từ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dân sinh hoặc xử lý chất thải.

    Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn Công ước Stockholm vào ngày 22/7/2002. Ngày 10/8/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm tại Việt Nam (tại Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg và cập nhật tại Quyết định số 1598/QĐ-TTg). Các Kế hoạch này được ban hành nhằm quản lý an toàn, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ các chất POP tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Công ước Stockholm, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

    Với vai trò là Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất POP, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan, địa phương, các đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia triển khai hiệu quả các Quyết định này tại Việt Nam.

    Nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam đối với Công ước Stockholm và trong bối cảnh xu hướng quốc tế về quản lý và kiểm soát chặt chẽ các chất POP và các chất ô nhiễm khó phân hủy khác, Bộ TN&MT đã nội luật hóa các quy định của Công ước Stockholm trong Luật BVMT năm 2020 quy định về yêu cầu BVMT trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy (bao gồm các chất POP) và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy (Điều 69), cũng như quy định xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị (Điều 97). Các nội dung này được quy định chi tiết tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (Điều 38, 39, 40, 41, 42), Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT (Điều 47, 48) và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP (Điều 28). Với các quy định này, Việt Nam sẽ tăng cường  vai trò và trách nhiệm trong việc quản lý các chất POP đối với Công ước Stockholm.

Toàn cảnh Hội thảo

    Tại Hội thảo, các đại biểu được giới thiệu các quy định của Công ước Stockholm và Luật BVMT năm 2020 về quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy; Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký miễn trừ chất POP; Quản lý và kiểm soát xuất nhập khẩu các chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị chứa chất ô nhiễm khó phân hủy. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi về một số vướng mắc liên quan đến quản lý các chất ô nhiễm khó phân hủy, đăng ký miễn trừ chất POP…

    Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức nhấn mạnh, Bộ TN&MT hy vọng sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ; các doanh nghiệp có thể hiểu rõ và thực hiện đúng quy định; đồng thời cũng thể hiện quyết tâm, hành động của Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả các quy định về BVMT trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy nói trên nhằm đáp ứng yêu cầu của Công ước Stockholm trong việc giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông qua giảm phát thải các chất ô nhiễm khó phân hủy (bao gồm các chất POP), BVMT, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Đức Anh

Ý kiến của bạn