Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 08/06/2023

Hiệp hội Xử lý chất thải Việt Nam: Chung tay kiến tạo môi trường xanh

11/05/2022

    Đây là chủ đề của Đại hội thành lập Hiệp hội Xử lý chất thải Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022 - 2027 vừa diễn ra sáng ngày 8/5/2022.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ Tạ Tấn trao Quyết định thành lập Hiệp hội

    Quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa tại Việt Nam đã làm cho lượng chất thải phát sinh khổng lồ, đặc biệt tại các đô thị và khu công nghiệp. Đáng nói, mỗi năm, lượng chất thải phát sinh lại tăng lên không ngừng. Theo thống kê của Bộ Công Thương, lượng phát thải hàng ngày là rất lớn. Trung bình có khoảng 35.000 tấn chất thải sinh hoạt đô thị và 34.000 tấn chất thải sinh hoạt nông thôn thải ra hằng ngày. Riêng thành phố lớn như Hà Nội, Hồ Chí Minh, mỗi ngày có khoảng từ 7.000 - 8.000 tấn chất thải rắn thải ra mỗi ngày. Dự báo đến năm 2025, tỷ lệ chất thải phát sinh khoảng 10 - 16%. Bộ TN&MT cũng đã ước tính, lượng chất thải nguy hại đã phát sinh mỗi năm khoảng 875.000 tấn (chiếm tỉ lệ từ 20 - 30% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp)… Trên thực tế, lượng phát sinh chất thải có thể còn lớn hơn rất nhiều. Đây là một thách thức rất lớn trong công tác xử lý chất thải nói riêng và BVMT trên toàn quốc nói chung, là trách nhiệm chung không chỉ của các Bộ, ngành, mà còn là thách thức của nhiều doanh nghiệp đã và đang hoạt động trong công tác xử lý chất thải. Trên cơ sở đó, Hiệp hội Xử lý chất thải Việt Nam ra đời nhằm tập hợp và đoàn kết các hội viên để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm xử lý chất thải trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp, pháp luật. Hiệp hội là tiếng nói đại diện cho tất cả những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, là cầu nồi giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Qua đó góp phần tích cực trong công tác BVMT của đất nước.

    Tại Đại hội, Hiệp hội đã thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kì đầu tiên, 2022 - 2027; Tầm nhìn xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; là tiếng nói đại diện cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải; Là cầu nối giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, Đại hội đã bầu ra Chủ tịch và Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ đầu tiên 2022 - 2027. Theo đó, ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Công ty TNHH môi trường Sông Công đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội Xử lý chất thải Việt Nam. 

Phương Linh

Ý kiến của bạn